ds. A.E. Veerman-van Dijk, Viering Heilig Avondmaal – Studiedienst

Tijdens de studiedienst zullen we met elkaar nadenken over hoe Jezus in Mattheüs 28 tegen Zijn leerlingen zei: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” In dat vertrouwen gingen de leerlingen op pad om het goede nieuws te verspreiden. Hoe geeft dit verhaal ons weer het nodige vertrouwen om het goede nieuws van Jezus te delen?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: Vakantietas.

Geplaatst in .