ds. A. de Oude, Loosdrecht en Rianne Breedijk – Boeketdienst

Thema: ‘Het is tijd om op te bouwen, welkom in de kerk! Something so strong inside. Muziek: De Rijnsburgse Praiseband.

Collecten: 1. Diaconie: Stichting De Brug. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Geplaatst in .