ds. A.B. Vroomans, Viering Heilig Avondmaal

Vanmorgen mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Is Hij werkelijk bij ons weg? Een zondag om stil te staan bij de grote vraag waar we allemaal wel eens mee worstelen: waar is God nu? Bij de oorlog in Oekraïne? Bij ziekte? Bij verdriet? Een vraag waar nooit een gemakkelijk antwoord op is. Maar misschien mogen we een begin ermee maken… door Hem tot ons te nemen. We zijn niet alleen. We hebben elkaar en Hem.

Collecten: 1. KiA: PKN Diaconaat ook voor jongeren. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: Vakantietas.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Geplaatst in .