ds. A.B. Vroomans – Studiedienst

Wanneer:
7 november 2021 @ 17:00 Europe/Amsterdam Tijdzone
2021-11-07T17:00:00+01:00
2021-11-07T17:15:00+01:00
Waar:
Grote Kerk

We staan stil bij vraag 115 uit de Heidelbergse Catechismus. De Heidelberger stelt daar de vraag waarom wij de tien geboden zo belangrijk vinden terwijl deze tegelijk geen eeuwig leven kan brengen. Het is een vraag waar de heren die indertijd de catechismus schreven ook zelf mee geworsteld hebben. Dat proef je uit het antwoord. Aan de ene kant hebben we namelijk de Heilige Schrift die met Paulus ons zegt: “U bent niet onderworpen aan de wet!” Aan de andere kant zien wij ook wat een blinde vrije wil van mensen allemaal teweegbrengt…niet alleen maar het goede… We lezen dus met elkaar van Paulus en wel een deel uit zijn brief aan de gemeente te Galaten. Een brief waarin hij ziedend is op de gemeente aldaar: men is van mening dat de wet boven de Geest uitgaat en probeert ook zaken uit de joodse traditie terug te halen die volgens Paulus juist afgedaan hebben, zoals de besnijdenis. Aan de andere kant luisteren wij naar de woorden van de catechismus: Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wet & Vrijheid dus. Over de regel en de Geest!

Collecten: 1. KiA: Zending – Guatemala – Sterke en weerbare vrouwen. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Bloemengroet.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Geplaatst in .