ds. A.B. Vroomans – Studiedienst

Themareeks ‘Onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen’. Perspectieven op kruis en opstanding. Vandaag: Plaatsvervangend lijden van Christus. Ik zie er naar uit om u weer te ontmoeten.

Collecten: 1. KiA 40 dagentijdcollecte: Bangladesh Kansen voor Jongeren. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Communicatie.

Geplaatst in .