ds. A.B. Vroomans en Jacoline van der Vijver – Doopdienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Pastoraat.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .