ds. A.B. Vroomans en Maaike van Egmond – Ontmoetingsdienst

Zondagsschool, ook voor groep 7&8. Na de morgendiensten is er koffiedrinken in de Voorhof. 

Vanmorgen is ‘de prijs van bevrijding’ het thema. We lezen Exodus 11 & Romeinen 8: 18-39. We zien daar dat de Heer zelf ervoor zorgt dat farao hardnekkig blijft weigeren. Wat wil God ons daarmee laten zien? Hoe verhoudt zich dat tot Christus? De prijs van onze bevrijding…

Collecten: 1. KiA 40 dagentijdcollecte: Bangladesh Kansen voor Jongeren. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Communicatie.

Geplaatst in .