ds. A.B. Vroomans en Joska van Zuijlen – Ontmoetingsdienst

Er is zondagsschool in de Voorhof, ook voor groep 7 & 8

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Nederlands Bijbel Genootschap.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .