ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk, Heilig Avondmaal – Ontmoetingsdienst

Wanneer:
19 februari 2023 @ 09:30 Europe/Amsterdam Tijdzone
2023-02-19T09:30:00+01:00
2023-02-19T09:45:00+01:00
Waar:
Voorhof

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen een deel uit Paulus brief aan de gemeente te Korinthe (10: 14-17). Het is een deel wat in het klassieke formulier (wat we ook zullen lezen) over het avondmaal opgenomen is. Je hoort en leest het dus vaak. In de afgelopen zeven jaar ben ik mij meer en meer gaan specialiseren in Paulus en met name zijn gedachten over avondmaal en doop. Zijn denken over eenheid in Christus door doop en Avondmaal (en dus door de heilige Geest) behoren tot de kern van ons christelijk geloof. Sterker nog: ze gaan terug op Jezus zelf. In de verkondiging hoop ik uit te kunnen leggen hoe diep die eenheid in Christus gaat. Tot in de dood…tot het opstandingsleven. Voor hen die geen deel kunnen hebben aan het Avondmaal is er de gelegenheid om de zegen te ontvangen. Het is ook de eerste lijdenszondag voorafgaande aan aswoensdag.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

Geplaatst in .