ds. A.B. Vroomans en Cees de Mooij – Boeketdienst

Thema: Het lijden in de wereld: De terugkomst van Jezus? ‘Stel dat je mocht kiezen tussen dat Jezus morgen terugkomt, over tien jaar of nadat je al bent overleden. Wat zou jij dan kiezen en waarom? De terugkomst van Jezus betekent het einde van alle leed. En God zal ook oordelen over de levenden en de doden. We hebben een lastig thema bij de kop: Hoe verhoudt zich het lijden in de wereld tot de terugkomst van Jezus? Dankzij Hem (Jezus) hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is zo schrijft Paulus. Kunnen wij ooit zonder genade de relatie met God in stand houden? Nieuwsgierig geworden? Iedereen is welkom in deze dienst. Muziek, lofprijzing en zang zullen worden verzorgd door Arjen van Putten en zijn band. Vanaf 16.30 uur staan de koffie en thee klaar.

Collecten: 1. Diaconie, St. Open Doors. 3. Administratie & beheer. 3. Voedselbank.

Geplaatst in .