ds. A.B. Vroomans

Er is geen kindernevendienst.

We lezen een hoofdstuk uit het boek Genesis. Twee teksten waarbij het zichtbaar wordt hoe wij als mensen zijn en hoe God is. Wil je daarover leren? Van harte welkom! Voor mij is het ook de laatste dienst voorafgaande aan de zomervakantie dus… we gaan ook heerlijk zingen over Gods heilsplan. In deze eerste dienst heb ik vanwege de beperkte tijd de lengte van de preek aangepast en een enkel lied achterwege gelaten. Als je dus van zingen houdt kom je naar de tweede dienst. Wil je een compactere dienst en Woord… Ik zie er naar uit om samen met u allen God te eren!

Collecten: 1. Diaconie 2. Taakgroep Erediensten. 3. Mano a Mano Dominicaanse Republiek.

Geplaatst in .