ds. A.B. Vroomans – Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Wanneer:
22 januari 2023 @ 10:30 Europe/Amsterdam Tijdzone
2023-01-22T10:30:00+01:00
2023-01-22T10:45:00+01:00
Waar:
Immanuelkerk

In deze dienst sta ik met u stil bij het ambt dat wij allemaal dragen: heiligen van Christus. We lezen met elkaar uit Paulus brief aan de gemeente te Rome uit het twaalfde hoofdstuk de verzen acht tot achttien. Kortgezegd: In deze brief komt de kern van Christelijk geloof bij elkaar. Het eerste deel van de brief handelt over hoe wij allemaal zondaars zijn en afhankelijk van genade, het tweede deel over hoe een christen dient te leven vanuit die genade in gemeenschap met elkaar en de wereld. Ik hoop (en vooral: bid!) dat we het niet alleen begrijpen maar ook ons leven mag veranderen.

In deze dienst zullen een aantal van onze broeders en zusters ook bevestigd worden in het ambt van ouderling en diaken en we mogen ook pastoraal bezoekers zegenen tot hun taak in de gemeente. We nemen ook afscheid van gemeenteleden die hun ambt of taak in de gemeente neerleggen: Als ouderling zullen bevestigd worden:

Gerjanne Vianen-de Mooij
Hanneke van Leeuwen-de Mooij
Alex Noort

Als pastoraal bezoekers zullen bevestigd worden:

Willem Kea
Jeanette Kea – van der Meij
Als diaken zullen bevestigd worden:
Joke Walters-van der Meij
Jan van der Vijver

Wij nemen afscheid van:

Bert van Egmond als penningsmeester van het College van Kerkrentmeesters
Dick van der Vijver als beleidsouderling
Anja van der Vijver – Ravensbergen als pastoraal bezoekster

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

Geplaatst in .