ds. A.B. Vroomans, 1e Paasdag

Met Pasen preek ik niet. Nooit! Bij de voorbereidingen voor de paasweek had ik nog gekscherend de vraag uitgezet bij de collega’s of iemand van hun wellicht geen zin had om met Pasen te preken… aangezien ik geen preekbeurt had staan. Dat zou hebben betekend dat ik voor het eerst sinds het hebben van een preekconsent niet het evangelie van de opgestane Heer zou hebben kunnen verkondigen. En dat past zo totaal niet bij mij. Want weet u eigenlijk gaat het daar elke week over. Dat, hoe diep wij soms ook zouden kunnen vallen, God, Zijn Zoon en de Geest die diepte kennen en ons er uittillen. Ver boven uit zelfs! De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! Mijn geluk kon dan ook niet op toen ik via Joska hoorde dat er toch een ontmoetingsdienst kwam (door het niet doorgaan van de Floradienst) en of ik misschien de dienst kon doen… natuurlijk! Graag! Ja! Maar tegelijk moet ik dan ook wel een wellicht wat wonderlijke eigenschap van mij aan u uitleggen. Tijdens Pasen preek ik niet. En dat gaat ook nooit gebeuren. En we schrijven dan wel ergens tijdens de dienst het woord ‘verkondiging’ en ik open mijn mond dan wel. En vertel dan wel. Maar echt preken, dat is het niet. Het is meer zingen. Het is vertellen over de grootheid van God. Het is, proberen, te delen over dat ontzagwekkende wonder. Het is lachen, maar toch ook wel eens huilen. Onder de indruk geraken van die grote genade van God. Het is delen wat mij draagt, u draagt, mag dragen. Het is kijken naar een vergezicht…een kijkje in de hemel zelf. Het is niet alleen het doek in de tempel dat scheurt. Het is echt de hemel die een stukje opengaat. Het is ‘U Zij de Glorie’ en ‘Ere zij God’ tegelijk zingen. Met Pasen preek ik dus niet. Nooit gedaan. Gaat ook nooit gebeuren. Nooit! Nee. Dan zing ik. Dan zingen wij! In de hemel en op aarde! Christus onze Heer verrees. De Heer is waarlijk opgestaan en door niemand minder dan Petrus gezien!

Collecten: 1. KiA: Werelddiaconaat – Kinderen in de knel: Zuid-Afrika – een toekomst voor kansarme kinderen. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Missionair werk en kerkgroei.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Dit bericht wordt gearchiveerd op Saturday 1st May 2021 om 12:36pm

Geplaatst in .