dr. K.W. de Jong, Woerden (geen samenzang)

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

– Welkom, mededelingen

– Orgelspel (Ps 27: 1 en 2)

– Stil gebed, bemoediging, groet

– Inleidende woorden uit Ps 27

– Orgelspel (‘Ere zij de vader en de Zoon …’ -> bundel ’38 gezang 88)

– Tien geboden

– Gebed

– Orgelspel (Gz 239: 1, 3 en 6)

– Schriftlezing 1: I Samuël 26: 17-20

– Schriftlezing 2: Handelingen 9: 1-20

– Orgelspel (Gz 170: 1, 5 en 6)

– Preek

– Moment van stilte

– Orgelspel (Gz 454: 1, 2 en 3)

– Gebeden

– Slotlied: orgelspel (Gz 330: 1 en 2)

– Zegen

Dit bericht wordt gearchiveerd op Wednesday 15th July 2020 om 6:15pm

Geplaatst in .