dhr. F. de Best, Katwijk en Peter Ravensbergen – Boeketdienst

Collecten: 1. Kia: Zending, steun in de rug voor jonge open kerk in Marokko. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Geplaatst in .