Bijbelstudievereniging Timotheüs

Op deze dinsdagavond (dus niet op de gebruikelijke maandag) sluiten we het seizoen af. Op deze avond zal ds. Arnold Vroomans het vervolg houden op zijn inleiding: ‘De christelijke vrijheid en hoe die begrensd wordt’. Aansluitend hierop zullen we met elkaar in gesprek gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en wellicht mee te praten. Om 19.45 uur is er koffie/thee en om 20.00 uur start de avond in zaal 6 in De Voorhof. Tenslotte, op een vorige vergadering stonden we stil bij het feit dat Arie van Klaveren maar liefst 60 jaar lid is van de bijbelstudievereniging (die 65 jaar bestaat). Arie werd benoemd tot erelid waarbij de hoop werd uitgesproken dat hij met zijn gaven nog een tijd tot een zegen van Timotheüs mag zijn!

Geplaatst in .