Bijbelstudiemiddag

Vanmiddag is de laatste keer voor de zomer. We lezen gestaag verder in Marcus, het kortste en oudste evangelie. Inmiddels zijn we aanbeland bij hoofdstuk 6. In de Immanuëlkerk, inloop 13.30, aanvang 13.45 uur. Ds. Pieter van der Ende.

Geplaatst in .