Bijbelstudiemiddag

Vanmiddag is er weer een studiemiddag in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 13.45 uur. We lezen het Marcus-evangelie. Van harte welkom. Ds. Pieter van der Ende.

Geplaatst in .