Bijbelstudieavond

Vanavond starten we met de bespreking van het Bijbelboek Romeinen. De brief die Paulus aan de gemeente te Rome heeft geschreven is bijzonder rijk aan inhoud. Tal van onderwerpen komen er aan de orde en toch is er een rode draad te ontdekken, op z’n kortst samengevat in Romeinen 1: 16-17. Allerlei tekstgedeeltes  uit deze brief hebben voor inspiratie én discussie gezorgd, tot op de dag van vandaag. Met elkaar willen we beluisteren wat de woorden van Paulus vandaag de dag ons te zeggen hebben. Van harte welkom, in de Voorhof, zaal 5, inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur. Ds. Pieter van der Ende.

Geplaatst in .