ds. P. Rozeboom – Adventsvespers

Advent is een tijd van inkeer en verootmoediging. God zelf komt naar deze wereld. Hij breekt het menselijk bestaan open en doet het oplichten met een hemels licht. De duisternis krijgt dit licht niet in haar macht. Het verdrijft de schaduwen die zijn gevallen over deze aarde en over ons leven. We mogen Christus’ komst dan ook met vreugde tegemoetzien. Tegelijk roept het op tot bezinning: ook door Zijn licht (of uitsluitend?) zien wij hoe groot de duisternis in de wereld en in ons is. In deze vespers lezen we uit de profeet Micha. Hij confronteert degenen die onrecht doen in harde bewoordingen met Gods verontwaardiging en woede. Maar er klinken ook woorden van hoop en herstel. We oefenen onszelf in onze hoop op Christus – God die kwam én die komt. We wensen elkaar een gezegende Adventstijd. Vanavond verleent ‘De Lofstem’ haar medewerking.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023