ouderen

Creaclub

Op dinsdagochtend 26 september 9.30 uur start in de Voorhof een open Crea-ochtend. Deze Creaclub is een initiatief van de PKN-gemeente Rijnsburg en is gratis toegankelijk voor volwassenen van alle leeftijden. Iedere 2 weken wordt op dinsdag een Crea-ochtend gehouden van 09.30 tot 11.30 uur. Er worden kaarten geknipt, kleine schilderijtjes gemaakt, je kan breien, haken en borduren. Je kan eventueel je eigen werkstuk meenemen en dat afmaken op de club. Maar je kan ook materiaal gebruiken die wij via inzameling hebben gekregen. Het is de bedoeling dat we de spullen die we maken via diverse kanalen gaan verkopen. De opbrengst is voor het goede doel dat jaarlijks door de PKN-gemeente wordt vastgesteld. De bedoeling van deze ochtend is om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en ondertussen iets leuks te maken voor een goed doel. Hierbij van harte uitgenodigd!

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Dinsdag 26 september, 9.30 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersonen: Annie Noort en Bertie de Vries
Tel/email c.p.noort@tele2.nl 071 301 69 62 ch.vrie@casema.nl 071 402 54 64

Laatste wijziging: 16 september 2017

Inloopochtenden

Met ingang van september gaan voor jong en oud de maandelijkse inloopochtenden weer van start. De inloopochtend wordt niet meer gehouden in de Maranathakerk, met ingang van september bent u van harte welkom in de Voorhof. Bent u oppasopa of oma, kom eens kijken en breng gerust de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is ruim aanwezig. Het team van gastvrouwen – en heren, vinden het fijn om ook U/jij te mogen begroeten. De nieuwe locatie is de Voorhof langs de Vliet. De zaal is rolstoel/rollator toegankelijk. Meer weten? Bel Annie Noort, telnr: 30 16 962.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Donderdag 14 september, vanaf 10.00 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersonen: Annie Noort en Bertie de Vries
Tel/email c.p.noort@tele2.nl 071 301 69 62 ch.vrie@casema.nl 071 402 54 64

Laatste wijziging: 16 september 2017

Vrouwenclub ' Bethel'

De vrouwenclub ‘Bethel’, voorheen de Hervormde vrouwenclub, is opgericht in 1969. We komen dertien woensdagavonden, om de week, bij elkaar. Na gebed, een lied, de inleiding van één van de bestuursleden en koffie volgt er altijd een zeer gevarieerd programma: creatief bezig zijn, een spreker, een spel, Bijbelstudie of een demonstratie. Rond 22.00 uur worden de avonden afgesloten. Momenteel hebben wij negenendertig leden, maar natuurlijk is iedereen welkom. Bent u nieuwsgierig, kom een keertje kijken! Woensdag 21 september is de eerste clubavond. We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar.

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg en omstreken
Locatie De Voorhof
Eerste clubavond: Woensdag 20 september, 20.00 uur
Contactpersoon: Corry de Mooij
Email/Tel corrydemooij@gmail.com (071) 402 27 87

Laatste wijziging: 26 augustus 2017

Vrouwengespreksgroep Tryphena

Op maandagmiddag 25 september start een nieuw seizoen van onze vrouwengespreksgroep. We beginnen altijd met koffie of thee. We behandelen een onderwerp uit het blad ‘In Gesprek’. Eén van de leden leest het onderwerp voor. Na de pauze bespreken we het met elkaar. We hebben een gezellige groep en delen lief en leed met elkaar. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg
Locatie Consistorie Immanuelkerk
Startdatum: Maandag 25 september, 14.30 uur
Contactpersoon: Lyda van Delft-Noort
Email/Tel bram.vandelft@casema.nl (071) 402 04 24

Laatste wijziging: 16 september 2017

Gespreksgroep Calvijn

Wat wil dat zeggen, niets meer of minder dan leven met God, en dat heeft training nodig; als je bepaalde ledematen nooit gebruikt zullen ze op den duur dienst weigeren, lichamelijke training is dus nodig. Belangrijker echter is de training in het leven met God, je lichaam kun je een tijd lang in conditie houden, maar er komt een keer een eind aan, je leven met God houdt nooit op, dat gaat altijd door, dwars door de dood heen zelfs, alleen, het vraagt ook veel training hier en nu, om straks dat leven met God in volmaaktheid te kunnen en te mogen beleven. Als gespreksgroep "Calvijn", proberen wij ons te oefenen in die Godsvrucht, en U kunt ons, en ook U zelf daarbij helpen door mee te doen, de opdracht uitvoeren die Timoteüs ons geeft. Wij beginnen met de oefening op 4 oktober aan het 93e seizoen als gespreksgroep in een zaal in de Immanuëlkerk en dan vervolgens om de 2 weken, nadere gegevens vind U steeds in contact. Broeders/zusters/jongeren/ouderen, U allen bent van harte welkom met ons Godsvruchtig bezig te zijn tot lof en prijs van Zijn grote naam.

Doelgroep: Mannen en vrouwen
Locatie Immanuelkerk
Eerste clubavond: Woensdag 4 oktober, 19.30 uur
Contactpersoon: Jan Noort
Email/Tel vofnrt@casema.nl 06 30 39 24 41

Laatste wijziging: 16 september 2017

Mannen ontbijt
Doelgroep: Mannen
Locatie Plekzat in de Koestraat in Rijnsburg
Wanneer: Iedere laatste zaterdagochtend van de maand van 08.00 tot 10.30 uur. Eerste ochtend 30 september 2017
Contactpersoon: Bram Haasbroek
Email/Tel bramhaasbroek@gmail.com 06 10 97 61 48
Kosten: €5,00 per persooon per ochtend

Laatste wijziging: 16 september 2017

Mannen zanggroep Jeruel

Jeruël is een mannenzanggroep die zingend het evangelie brengt. Wij treden regelmatig op in kerkdiensten, verzorgings- en verpleegtehuizen en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ons repertoire bestaat uit liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen. Wij repeteren eenmaal in de twee weken op vrijdagavond in de kapel van de Wilbert onder leiding van dirigent Maarten Verhoef en organist Johan Haasnoot. Heeft u zin om te zingen en wilt u een keer meedoen met de Mannenzanggroep JeruëI? Kom dan op een vrijdagavond langs zodat u de warme sfeer kunt voelen. Wij hopen u te ontmoeten!

Doelgroep: Mannen van 25 tot 75 jaar
Locatie De Wilbert (kapel) - Katwijk aan de Rijn
Oefenavond: Vrijdagavond - 1x per 2 weken
Contactpersoon: Dick Schoneveld
Email/Tel dickschoneveld@ziggo.nl 071 402 42 22 of 06 53 40 68 72
Website: www.jeruelmannen.nl

Laatste wijziging: 10 september 2017

Bijbelstudievereniging Timotheüs

Op maandagavond 2 oktober 2017 start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima en past uitstekend in de kerk van nu die gelegenheid wil geven aan verdieping en groei. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond om 20.00 uur bijeen in de zaal van de Petrakerk. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan!

Doelgroep: Gemeenteleden
Locatie De Voorhof, zaal 7
Wanneer: 1x per 2 weken op msandagavond
Contactpersoon: IJsbrand van Tilburg
Email/Tel IJ.vanTilburg@wheemskerk.nl 06 22 48 49 95

Laatste wijziging: 17 september 2017

Geplaatst in .