contact

Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau

Bij het Kerkelijk Bureau kunt u terecht voor:

  • het aanmelden als lid
  • collectebonnen
  • het aanvragen van kerkelijke huwelijksbevestiging
  • doopaanvragen
  • vragen over uw kerkelijke bijdrage
  • het doorgeven van wijzigingen voor de ledenadministratie (bijv. bij verhuizing)
  • vragen over bezorging van Contact
  • aanvragen van attestaties en doopattesten
  • onttrekking aan de gemeente

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
Openingstijden: Dinsdag: 09.30 – 11.30 uur
Dinsdag: 19.30 – 20.30 uur
Woensdag: 09.30 – 11.30 uur
Woensdag: 19.30 – 20.30 uur
Telefoon: (071) 203 50 13
Email: kb@pknrijnsburg.nl
Repro

Hebt u kopieerwerk voor een taakgroep, vergadering of bv. kindernevendienst? U kunt uw kopieerwerk mailen tot woensdagmorgen 12 uur naar: kb@pknrijnsburg.nl.

Graag de gewenste aantallen goed vermelden. Wij drukken het dan voor u af in zwart/wit. U ontvangt een bevestiging als het klaar is. Het kopieerwerk wordt klaargelegd in de kopieerkast op het kerkelijk bureau, Smidstraat 16A. Deze kast is doordeweeks altijd open en bevindt zich in het halletje tegenover de keuken. (het staat aangegeven op de ramen). Heeft u een grote oplage? Mail het tijdig!

Het team van het kerkelijk bureau

laatste wijziging: 21 juni 2017

Predikanten en pastors

Predikanten

Predikant: Ds. Albert Meek
Wijk: Fredriksoord & De Bloem
Pastorie: Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg
Telefoon: (071) 407 92 70
Email: ds.meek@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Arenda Haasnoot
Wijk: Centrum & Oost
Pastorie: Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Lennart Hoftijzer
Wijk: Kleipetten
Pastorie: Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg
Telefoon: (071) 785 1055 of 06 49 691 288
Email: ds.hoftijzer@pknrijnsburg.nl

Bijstand in het pastoraat

Predikant: Ds. Paul Zeedijk
Wijk: -
Adres: Pieter Breughelstraat 34, 2231 BP Rijnsburg
Telefoon: (071) 200 01 21
Email: ds.zeedijk@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastors

Pastor: Aline van der Marel - Vis
Wijk: Frederiksoord & De Bloem en Centrum & Oost
Adres: Veereinde 14, 2223 EN Katwijk
Telefoon: 06 24 427 323
Email: vdmarel@pknrijnsburg.nl
Pastor: Rixt de Graaf - de Boer
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: rdegraaf@pknrijnsburg.nl
Scriba kerkenraad en wijkscriba's

Kerkenraad

Postadres Kerkenraad Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
1e scriba Fransien Noort - van Rooijen (waarnemend)
Telefoon: (071) 402 32 96
Email: scriba@protestantsrijnsburg.nl
2e scriba Fransien Noort - van Rooijen
Telefoon: (071) 402 32 96
Email: scriba@protestantsrijnsburg.nl

Wijkraden

Wijk Zuid (G) - ds. Meek
Wijkscriba: Gerard Noort
Telefoon: 06 13 93 44 51
Email: gerardnoort@solcon.nl
Wijk Oost (G) - ds. Haasnoot
Wijkscriba: Coby Passchier
Telefoon: (071) 403 02 79
Email: cobypasschier@hotmail.com
Wijk West (G) - ds. van der Ende
Wijkscriba: Cor Kralt
Telefoon: 06 28 48 02 96
Email: cor.kralt@gmail.com
Wijk Noord (G) - vacant (pastor: Maurits de Ridder)
Wijkscriba: Mariska Ravensbergen
Telefoon: (071) 402 49 11
Email: m.ravensbergen@gmail.com
Diaconie

Contact info

Voorzitter Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris Harry Didden
Telefoon: (071) 402 85 59
Email: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl
CVK (beheer)

Contact info

Voorzitter Wout van Egmond
Telefoon: (071) – 240 71 95 of 06 54 95 20 11
Email: eve@ziggo.nl
Secretaris Chris van Dijk
Telefoon: (071) 301 87 71 of 06 12 41 64 45
Email: chrisdyk.cvd@gmail.com
Taakgroepen

Taakgroep Erediensten

Voorzitter Henk Binnendijk jr
Telefoon: 06 12 72 67 82
Email: hbjr@ziggo.nl
Secretaris Therese van Delft
Telefoon: -
Email: theresevdelft@hotmail.nl

Taakgroep Jeugd en jongeren

Voorzitter Lysia van Delft
Telefoon: 06 30 49 17 08
Email: lysia_van_delft@hotmail.com
Secretaris Leo Heemskerk
Telefoon: (071) 887 50 04 of 0610 349 777
Email: leoenmirjam@casema.nl

Taakgroep Pastoraat

Voorzitter Vacant
Telefoon: -
Email: -
Secretaris André Siezenga
Telefoon: (071) 40 24118
Email: m.a.i.siezenga@ziggo.nl

Taakgroep Vorming en toerusting

Voorzitter Rina Didden
Telefoon: (071) 40 285 59
Email: rinadidden@hotmail.com
Secretaris Gerjanne Vianen
Telefoon: (071) 403 11 59
Email: gjvianen@planet.nl

Taakgroep Missionair

Voorzitter Marjon van Tol
Telefoon: (071) 40 28570
Email: marjonvantol@hotmail.com

Taakgroep Communicatie

Voorzitter Kees van Delft
Telefoon: 06 31 67 77 93
Email: kvdelft@hotmail.com
Organisten

Grote Kerk

Organist: Dick Durieux
Email: gerda.dick@tiscali.nl
Organist: Sietse Strating
Email: sietse.strating@cfi.nl
Organist: Frank Borsboom
Email: frankborsboom1963@gmail.com

Immanuelkerk

Organist: Vincent van Delft
Email: vincent.van.delft@ziggo.nl
Organist: Kees van Delft
Email: keesvdelft@casema.nl

De Voorhof

Organist: Arie van Duijvenboden
Email: arievanduijvenboden@solcon.nl
Organist: Ger van Egmond
Email: gpvanegmond@ziggo.nl
Kosters en beheerders

Grote Kerk

Koster: Wim de Winter
Telefoon: (06) 42 36 54 39
Email: devoorhof@pknrijnsburg.nl
Kerk: (071) 402 58 83

Immanuelkerk

Hoofdkoster: (reserveringen) Richard Verheij
Telefoon: 071 403 30 97
06 83 25 84 80
Email: kosterkerkstraat@ziggo.nl
Kerk: (071) 402 10 38
Hulpkoster: Ank Disselvelt
Telefoon: 06 40 59 70 27
Hulpkoster: Ans van Nieuwkoop
Telefoon: 06 30 96 39 73

De Voorhof

Beheerder: Wim de Winter
Telefoon: (06) 42 36 54 39
Email: devoorhof@pknrijnsburg.nl
De Voorhof: (071) 402 17 24
Geluid & beamer

Geluid

Coordinator Immanuelkerk Wim de Mooij
Telefoon: (071) 402 49 16
Email: wimdemooij@me.com
Coordinator De Voorhof Kasper Zuidberg
Telefoon: 06 45 07 45 29
Email: k.zuidberg@gmail.com

Beamer

Coordinator Immanuelkerk Rian Vliegenthart
Telefoon: (071) 403 10 27
Email: beamerteam@protestantsrijnsburg.nl
Rooster 1e helft 2018: [download-attachment id="2034" title="BT_Rooster2018_1_Def_v2"]
Coordinator De Voorhof Niels Buitenhuis
Telefoon: (071) 887 02 01 of 06 29 20 09 81
Email: nbuitenhuis@hotmail.com
Kerkelijke media

LICHT

Redactie: redactielicht@live.nl
Verschijningsfrequentie: 10x per jaar
Abonnementen administratie: kb@protestantsrijnsburg.nl

CONTACT

Redactie: webredactie@protestantsrijnsburg.nl
Verschijningsfrequentie: wekelijks m.u.v. schoolvakanties
Voor thuisbezorgen stuur mail naar: kb@protestantsrijnsburg.nl

website (en digitaal CONTACT)

Webmaster: webmaster@protestantsrijnsburg.nl

Facebook (besloten groep)

Coordinatoren: wpdemooij@gmail.com of leontines@hotmail.com
aantal gemeenteleden: 695
Link: www.facebook.com/groups/154334267965901/

App Protestant ('t Honk)

Coordinator: sarahelten@outlook.com of honk@pknrijnsburg.nl
Hoe te vinden: Ga naar App store of Play store - download "App Protestant" - zoek naar "Rijnsburg"
Geplaatst in .