Aanpassing rooster erediensten voor de zomervakantie

De kerkenraad heeft besloten de indeling van de erediensten deze zomerperiode aan te passen. Dit om te voldoen aan de vraag en de behoefte vanuit de gemeente, en om zo de beperkt beschikbare vrijwilligers goed in te kunnen zetten. Dat betekent dat in de zomervakantie van 9 juli tot 20 augustus de boeketdienst wordt samengevoegd met de ontmoetingsdienst in de Voorhof en de aanvangstijd van de dienst in de Voorhof wordt gewijzigd naar 10.00 uur. De tweede dienst in de Immanuelkerk komt te vervallen. De vroege dienst in de Immanuelkerk en de diensten in de Grote Kerk blijven ongewijzigd.

De afgelopen tijd is vanuit de gemeente regelmatig de vraag gesteld waarom er in de zomerperiode dubbele diensten in de Immanuelkerk worden gehouden, en waarom er in de zomerperiode gedurende vier weken geen erediensten in de Voorhof worden gehouden. Daarnaast is in het beleidsplan Kompas vastgesteld dat de huidige inrichting van de eredienst herzien zou moeten worden. Dit om aan te kunnen blijven sluiten bij de actuele ontwikkelingen, de behoeften van de diverse doelgroepen, en de verminderde beschikbaarheid van vrijwillige en betaalde medewerkers.

De kerkenraad verwacht na de zomermaanden een integraal voorstel voor een nieuwe inrichting van de erediensten voor te kunnen leggen aan de gemeente. Vooruitlopend daarop zien we dat de zomerperiode nu al bijzondere aandacht vraagt. Vandaar het bovengenoemde besluit voor de herinrichting van de erediensten in de zomerperiode.

De wijziging in het rooster voor de zomervakantie vragen wellicht soms enige aanpassing van u. Maar de kerkenraad is ervan overtuigd dat deze indeling het meest haalbaar is, en bovenal de beste kwaliteit en variëteit van erediensten biedt. De komende dagen weken zal de uitwerking van het nieuwe rooster worden afgerond. Houd daarom komende tijd website en nieuwsberichten in de gaten voor de details.

Samengevat zullen in de zomerperiode van 9 juli tot 20 augustus de volgende diensten gehouden worden in onze gemeente:

  • Immanuelkerk: 09.00 uur – eredienst
  • Grote Kerk: 09.30 uur – eredienst
  • Voorhof: 10.00 uur – eredienst – gecombineerde boeket- en ontmoetingsdienst
  • Grote Kerk: 17.00 uur – eredienst – studiedienst

De kerkenraad vertrouwt op ieders positieve houding bij deze aanpassingen en hoort graag uw ervaringen. Die zijn bijzonder waardevol bij het nadenken over de toekomstige inrichting van de erediensten.

Namens de kerkenraad, Jeroen W. Ravensbergen, Preses, en Alex Noort, 2-de scriba.

Geplaatst in archief.