Bijbel leesrooster

Een tekst voor elke dag

Download het bijbellesrooster 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap

Dit jaar is een extra bijzonder jaar. Het is precies een halve eeuw geleden dat het Lectionarium ’69 uitkwam. Daarop zijn inmiddels de meeste kerkelijke leesroosters gebaseerd: een oecumenische mijlpaal. Het dagelijks Bijbelleesrooster heeft er dit jaar de lezing van het Lucas-evangelie en van de brief aan de Kolossenzen uit overgenomen.

In januari en februari lezen we uit het bijbelboek Ester. Dit boek ligt dan nog vers in het gehoor als de synagoge Poeriem viert. In het najaar, als het evangelie uitroept: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ (Lucas 18:38v), lezen we verhalen over David (de boeken 1 en 2 Samuel). En in de dagen van Advent ligt de profeet Micha open: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Je bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël’ (Micha 5:1).

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk.