agenda per categorie

14 zo
Hele dag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:00 ds. P.J. Stam, Katwijk ad Rijn @ Immanuelkerk
ds. P.J. Stam, Katwijk ad Rijn @ Immanuelkerk
jul 14 @ 09:00
Oppas: Cora Ravensbergen en Rianne Zandbergen. Collecten: 1. Diaconie 2. Taakgroep Erediensten 3. Taakgroep Pastoraat.
09:30 ds. A. Haasnoot en Barbara Haasnoot @ Voorhof
ds. A. Haasnoot en Barbara Haasnoot @ Voorhof
jul 14 @ 09:30
ds. A. Haasnoot en Barbara Haasnoot @ Voorhof
Thema: achter Jezus aan. Heb jij iets met schapen? We ont-moeten iemand die veel (met) schapen heeft. Voor alle schapen geldt: ze hebben een herder nodig. Tegen mensen zegt Jezus: ‘Ik ben de goede Herder’. Ben jij een schaap van Hem? In deze dienst nemen de kinderen van de zondags-school uit groep 8 afscheid. Bent[...]
09:30 ds. P.J. v.d. Ende @ Grote kerk
ds. P.J. v.d. Ende @ Grote kerk
jul 14 @ 09:30
Met de lezingen uit Exodus ben ik inmiddels aangekomen bij het 20e hoofdstuk, waarin Mozes 10 woorden van God ontvangt. Deze woorden spelen – in verschillende opvattingen – tot op de dag van vandaag een grote rol. Meer dan waard om er nader naar te kijken. Collecten: 1. Diaconie 2. Taakgroep Erediensten 3. Taakgroep Pastoraat.
09:30 Zondagsschool @ De Voorhof
Zondagsschool @ De Voorhof
jul 14 @ 09:30
Zit je op de basisschool? Dan ben je ook van harte welkom op de zondagsschool! We zijn er elke zondagochtend, behalve in de vakanties. We beginnen in de Ontmoetingsdienst waarin, na het kinderblok, de leiding jullie meeneemt naar de bovenzalen om samen te zingen, te bidden, te knutselen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Wanneer[...]
10:30 ds. P.J. Stam, Katwijk ad Rijn @ Immanuelkerk
ds. P.J. Stam, Katwijk ad Rijn @ Immanuelkerk
jul 14 @ 10:30
Oppas: Marijke Roijers en Paulien Noort. Collecten: 1. Diaconie 2. Taakgroep Erediensten 3. Taakgroep Pastoraat.
17:00 ds. A. Haasnoot @ Grote kerk
ds. A. Haasnoot @ Grote kerk
jul 14 @ 17:00
Studiedienst: dubbelportretten: David & Saul. Wat kunnen we van hun leven leren, zowel positief als negatief? Collecten: 1. Diaconie 2. Taakgroep Erediensten 3. Taakgroep Pastoraat.
17:00 ds. P.J. v.d. Ende @ Immanuelkerk
ds. P.J. v.d. Ende @ Immanuelkerk
jul 14 @ 17:00
In de boeketdienst staan we voor de derde keer stil bij het thema Discipelschap. Ditmaal met de vraag of ‘discipelen’ (als werkwoord) ook betekent of je daarmee lid van de kerk wordt. Maar wat is de kerk dan? En we vragen ons af wat discipelschap met hardlopen te maken heeft. De muziek wordt verzorgd door[...]