agenda per categorie

jun
30
zo
ds. A. Haasnoot @ Grote kerk
jun 30 @ 17:00

Thema studiedienst: ‘Wat is de geest? Hoe gaat het met uw geest?’

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

ds. M.J. Zandbergen (Aalsmeer) en Tom van der Plas @ Immanuelkerk
jun 30 @ 17:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

In de themareeks Discipelschap worden vanmiddag de thema’s ‘coachen’ en ‘kerk zijn’ besproken. Uitgangspunt is de gelijkenis van het zaad. Deze gelijkenis heeft elementen in zich waarom het goed is dat er een kerk is en waarom het goed is om elkaar te leiden (coachen). Muziek: Erik de Mooij
Voor de kleinsten is er crèche.

jul
3
wo
Oefenavond ZEP @ Open Hofkerk
jul 3 @ 18:45 – 19:45

Kinderkoor ZEP is een sprankelend kinderkoor van maximaal vijftig kinderen. Het plezier in zingen staat bij ons centraal! Wij willen op een eigentijdse manier bezig zijn met het christelijk geloof en dat op een vrolijke manier uitdragen. Binnen ons koor zijn nog een paar plekjes vrij. Vind je zingen leuk? Meld je dan zo snel mogelijk aan! De repetitietijd is op woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 7 t/m circa 13 jaar
Locatie Open Hofkerk, Katwijk aan de Rijn (ingang achterzijde kerk)
Startdatum: Woensdag 29 augustus 2018, 18.45 – 19.45 uur
Contactpersoon: Jolanda van Delft
Email/Tel jolandavandelft@solcon.nl 06 23 75 61 73
website: www.kinderkoorzep.nl

laatste aanpassing: 9 augustus 2018

jul
5
vr
Ds. E. Buitendijk, Weeksluiting @ Vlietstede
jul 5 @ 19:00

Organist: R. van Delft

jul
7
zo
ds. A. Haasnoot @ Immanuelkerk
jul 7 @ 09:00

Collecten: 1. Diaconie, KIA Binnenlands diaconaat: vakantiepret voor kinderen in armoede. 2. Taakgroep erediensten. 3. Boeketdiensten

ds. D. Verboom @ Grote kerk
jul 7 @ 09:30

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: WB 108: Heer, God, u loven wij, en WB 80: Ik zie een poort wijd open staan.

Collecten: 1. Diaconie, KIA Binnenlands diaconaat: vakantiepret voor kinderen in armoede. 2. Taakgroep erediensten. 3. Boeketdiensten

ds. P.J. v.d. Ende en Dick van Dijk @ Voorhof
jul 7 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie, KIA Binnenlands diaconaat: vakantiepret voor kinderen in armoede. 2. Taakgroep erediensten. 3. Boeketdiensten

Zondagsschool, groep 7 is welkom in de kerk.

RTV Katwijk
jul 7 @ 09:30 – 19:30

9.30 GKV Rijnsburg
17.00 Chr. Geref. Rijnsburg
18.30 GKV Valkenburg

Zondagsschool @ De Voorhof
jul 7 @ 09:30

Zit je op de basisschool? Dan ben je ook van harte welkom op de zondagsschool! We zijn er elke zondagochtend, behalve in de vakanties. We beginnen in de Ontmoetingsdienst waarin, na het kinderblok, de leiding jullie meeneemt naar de bovenzalen om samen te zingen, te bidden, te knutselen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Wanneer jouw ouders niet naar de dienst in De Voorhof gaan, kun je vanaf 9.10 uur naar de bovenzalen komen. De leiding neemt je dan mee naar de opening in de Ontmoetingsdienst. Contactpersoon: Janneke Buitenhuis jansvrolijk@hotmail.com of 06 – 41 73 59 58.