agenda per categorie

apr
14
zo
ds. A. Haasnoot en Rianne Breedijk, Palmzondag @ Immanuelkerk
apr 14 @ 17:00

Een groot ‘JA’ voor Jezus, waarop al snel een groot ‘NEE’ verschijnt. Ja enthousiast, nee toch maar niet meer. Niets veranderlijker dan een mens. En God? Muziek: Rijnsburgse Praiseband. Vanmiddag is er ook Kids Mission.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Diaconie: Fam. Klaasse in Colombia

ds. P.J. v.d. Ende, Palmzondag @ Grote kerk
apr 14 @ 17:00

De Stille Week luiden we in met een ‘Zingend Gelovendienst’ met als thema ‘Passietijd voor Pasen’. In liederen, lezingen en gebeden bezinnen we ons op de weg die Christus is gegaan en de grootsheid van Gods liefde. We laten ons daarbij begeleiden door orgel en trompetten, die ook hun eigen bijdrage zullen hebben. Van harte welkom.

apr
17
wo
Stilte en lezing lijdensevangelie @ Grote kerk
apr 17 @ 19:30
apr
18
do
ds. A. Meek, Witte Donderdag @ Immanuelkerk
apr 18 @ 19:30

Viering Heilig Avondmaal

Op Witte Donderdag vieren we de gedachtenis aan het Avondmaal, zoals Jezus dat instelde. We lezen daarbij Genesis 18: 22–33. Het koor Tehillah zal meezingen in de dienst en het Tafelgebed ‘Ubi Caritas en Amor’ zal gezongen worden met koor, voorganger en gemeente.

Collecten: 1. Diaconie: Hoop voor Albanië

apr
19
vr
Ds. A. Haasnoot, Goede Vrijdag @ Grote Kerk
apr 19 @ 09:30
Viering Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst in de ochtend.

Ds. I. de Graaf, Weeksluiting; Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal @ Vlietstede
apr 19 @ 15:00

Viering Heilig Avondmaal

Organist: F. Borsboom

ds. A. Meek, Goede Vrijdag @ Immanuelkerk
apr 19 @ 19:30

Op Goede Vrijdag is het idee een psalmenpassie te zingen met de gemeente. Nu zullen tussen de lezingen over het lijdensevangelie geen aria’s klinken, zoals in de grote Passies, maar zullen de lezingen beantwoord worden met gezongen psalmverzen. Zo wordt duidelijk, dat Jezus’ lijden de vervulling is van de psalmen en daarin al vervat.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en toerusting. 3. Diaconie: Hoop voor Albanië

ds. P.J. v.d. Ende, Goede Vrijdag @ Grote kerk
apr 19 @ 19:30

Viering Heilig Avondmaal

Met teksten, liederen en gebeden staan we vanavond stil bij de lijdensweg die de Here Jezus voor ons is gegaan. Daarbij vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, ‘zijn lichaam voor ons verbroken, zijn bloed voor ons vergoten’.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en toerusting. 3. Diaconie: Hoop voor Albanië

apr
20
za
ds. A. Haasnoot, Stille Zaterdag @ Immanuelkerk
apr 20 @ 22:00

In het donker naar de kerk. Vanuit het duister naar het Licht. Op deze Stille Zaterdag mag je een paaswakenkaarsje ont-steken aan de nieuwe Paaskaars. Het Licht van Christus’ opstanding verbreekt het duister van de dood. De aarde beweegt….

apr
21
zo
Ds. P.v.d. Ende, 1e Paasdag @ Immanuelkerk
apr 21 @ 09:00

Leef! We vieren vandaag de opstanding, de overwinning op de dood, de duisternis, het kwaad. Jezus leeft en wij met Hem. En wat is dan de uitwerking in ons dagelijks leven? We proeven van de vrijheid. Muzikale medewerking wordt ver-leend door Voice of Joy met een aantal liederen die verras-send op Pasen van toepassing blijken te zijn; Vincent van Delft bespeelt het orgel en Arnold van ‘t Veld en André Heemskerk spelen op kornet. Voor de dienst is er al muziek en zingen, dus wees er op tijd bij!

Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK

ds. A. Haasnoot, 1e Paasdag, doopdienst @ Grote kerk
apr 21 @ 09:30

Grote Kerk 9.30 uur in de Paasmorgendienst zijn er bijzondere instrumenten aanwezig om de Paasliederen prachtig te ondersteunen. Mark Prins en René de Mooij bespelen de cornetten (resp. Es en Bes). Rob Aarssen zal begeleiden met Pauken en slagwerk. Zo zal het feestelijk klinken: ‘Hij leeft, Hij is opgestaan!’ Locatie: Grote Kerk om 9.30 uur. Er is kindernevendienst.

In de ochtenddienst is er kindernevendienst

Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK

Paasmorgendienst Flora – Thema: Zand erover, klaar? @ Flora Holland
apr 21 @ 10:00 – 12:00

De boze machten in de wereld willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk hebben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus gekeken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar worden de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms erg ongemakkelijk.

In de Paasmorgendienst op zondag 21 april om 10.00 uur in Bloemenveiling Royal FloraHolland (Laan van Verhof, Rijnsburg) zal André de Oude, legerpredikant uit Loosdrecht, spreken over het thema: Zand erover, klaar? Tim van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd!

RTV Katwijk
apr 21 @ 10:00

10:00 Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

17:00 Protestantse Gemeente Rijnsburg (Grote Kerk)

18:30 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg

Ds. P.v.d. Ende, 1e Paasdag @ Immanuelkerk
apr 21 @ 10:30

Leef! We vieren vandaag de opstanding, de overwinning op de dood, de duisternis, het kwaad. Jezus leeft en wij met Hem. En wat is dan de uitwerking in ons dagelijks leven? We proeven van de vrijheid. Muzikale medewerking wordt ver-leend door Voice of Joy met een aantal liederen die verras-send op Pasen van toepassing blijken te zijn; Vincent van Delft bespeelt het orgel en Arnold van ‘t Veld en André Heemskerk spelen op kornet. Voor de dienst is er al muziek en zingen, dus wees er op tijd bij!

Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK

ds. A. Haasnoot, 1e Paasdag @ Grote kerk
apr 21 @ 17:00

Het is een gewone dienst, geen studiedienst. Het thema is: het Feest van de Eerstelingen. De Heer Jezus is als eersteling uit de doden opgestaan, precies op het joodse feest van de eerstelingen. Hoe wonderlijk en bijzonder. We zullen afwisselend zingen, lezen, bidden en overdenken.

Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK

apr
22
ma
Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee – zangdienst @ Immanuelkerk
apr 22 @ 09:30
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.
apr
24
wo
Ds. P.J. van der Ende – Avondgebed @ Grote Kerk
apr 24 @ 19:30
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie