agenda per categorie

aug
25
zo
ds. P.J. v.d. Ende @ Immanuelkerk
aug 25 @ 09:00

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Na de dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal.

Er is kindernevendienst.

Oppas: Annemieke Righarts en Miranda Glasbergen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. B. Lamain, Den Hoorn @ Voorhof
aug 25 @ 09:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. I. de Graaf, Rijnsburg @ Grote kerk
aug 25 @ 09:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
aug 25 @ 10:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Tijdens de dienst mag het doopwater weer stromen! Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken wordt verzocht contact op te nemen met ds. van der Ende. Doopzitting is op donderdagavond 15 augustus.

Na de dienst in er koffiedrinken de hal van de kerk.

Er is kindernevendienst.

Oppas: Anouk van der Plas en Irene van der Spijk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. v.d. Ende @ Grote kerk
aug 25 @ 17:00

Studiedienst

In de serie over het Bijbels ABC zijn we aanbeland bij de letter M. M van majesteit, maranatha, middelaar, machtig, mede-erfgenaam, martelaar, mysterie… Kortom, genoeg om een dienst mee te vullen. Tijdens de dienst zal helder worden welk onderwerp specifiek belicht gaat worden.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

dhr. G. Bremmer en Arjan Jonker @ Immanuelkerk
aug 25 @ 19:00

Het thema van de boeketdienst is: ‘Ik ga op reis en kom in Morillon, of toch Nazareth?’ De dienst zal in teken staan van de avonturen en de Bijbelstudies van de HB-reis van 27 juli tot 9 augustus in Morillion in Frankrijk. Naast de vele spannende keuzeactiviteiten, zoals een klimbos, één en tweedaagse bergtocht en mountainbike waren er negen Bijbelstudies over het werk van de Heilige Geest. Waar vooraf veel mensen de Heilige Geest zweverig vonden is gebleken dat we Hem inderdaad niet kunnen zien maar wel (her)kennen. Door de studies heen hebben we ontdekt dat de Heilige Geest betrouwbaar is en dat wij zonder Hem als wezen zijn. Zonder de Heilige Geest zal je Gods leiding, troost, hulp en pleiten missen in je leven waardoor je als een wees zal zijn. De Heilige Geest toont ons dat God leeft en regeert en helpt ons (soms heel praktisch) om te leven zoals God bedoeld heeft. Zo leerden we de Heilige Geest kennen in de studies maar ook als we gezellig aan een meertje lagen. Om de Heilige Geest juist in de kleine dingen te herkennen moeten we op reis naar Nazareth. Net als tijdens de HB-reis zal nu ook Gerben Bremmer spreken en de muzikale begeleiding is onder leiding van Marc Starkenburg en de HB-band. De dienst begint om 19.00 uur en koffie, thee en limonade staan vanaf 18.30 uur klaar.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

aug
30
vr
ds. P.J. van der Ende, Weeksluiting – Heilig Avondmaal @ Vlietstede
aug 30 @ 19:00

Organist: R. van Delft

sep
1
zo
ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends (Katwijk), Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
sep 1 @ 08:45

Viering Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst.

Oppas: Lisa de Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. A. Meek en Jacoline van der Vijver, Heilig Avondmaal @ Voorhof
sep 1 @ 09:30

We vieren, zoals in alle kerken, de dienst van Schrift en Tafel. We zullen de figuur van Mefiboset belichten en lezen uit 2 Samuël 19. Dan komen we als vanzelf bij de viering van de Heilige Maaltijd.

Zondagsschool: ook voor groep 7 en 8

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.