agenda per categorie

mrt
24
zo
Ds. P. v.d. Ende, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 09:00

‘God kiest. God redt… Kies jij ook?’ is het thema van het kindernevendienstproject, en met de lezingen wordt het lijdensverhaal gevolgd. Deze zondag gaat het erover dat Jezus voor Pilatus wordt gebracht, vervolgens naar Herodes wordt gestuurd en dan toch weer naar Pilatus, en dan de vrijlating van de beruchte Barabbas. Er worden allerlei keuzes gemaakt en we zien waar dat toe leidt. Keuzes van mensen en keuzes van God. Wat is onze keuze? Overigens zal in de dienst van half elf ouderenpastor Kees Smits in zijn bediening worden gesteld.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Oppas: Lisa de Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer.

Ds. A. Haasnoot en André Siezenga , Doopdienst op de 3e zondag 40 dagentijd @ Voorhof
mrt 24 @ 09:30

Thema: ‘Van wie ben je er een?’ Ja, van wie ben je? Een belangrijke vraag in ons dorp. We willen graag weten uit welke familie, welke afkomst je hebt, of waar je ook vandaan komt. Een belangrijke vraag, die je kunt stellen uit nieuwsgierigheid of interesse, maar ook uit liefde met het oog op Gods eeuwigheid. We hopen in deze dienst ook aan Naomi Janneke de Heilige Doop te bedienen. Zij is de tweede dochter van Thomas en Ingeborg van der Kwaak en zusje van Rebecca. Op moment van schrijven ligt Naomi helaas is het ziekenhuis, dus we weten niet met zekerheid of ze in deze dienst gedoopt kan worden. Onze gebeden zijn met haar, haar trotse ouders en grote zus!

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn- 3e zondag 40 dagentijd @ Grote kerk
mrt 24 @ 09:30

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Ds. P. v.d. Ende, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 10:30

‘God kiest. God redt… Kies jij ook?’ is het thema van het kindernevendienstproject, en met de lezingen wordt het lijdensverhaal gevolgd. Deze zondag gaat het erover dat Jezus voor Pilatus wordt gebracht, vervolgens naar Herodes wordt gestuurd en dan toch weer naar Pilatus, en dan de vrijlating van de beruchte Barabbas. Er worden allerlei keuzes gemaakt en we zien waar dat toe leidt. Keuzes van mensen en keuzes van God. Wat is onze keuze? Overigens zal in de dienst van half elf ouderenpastor Kees Smits in zijn bediening worden gesteld.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Oppas: Elise Tiggelman en Hannah van der Valk.

Ds. I. de Graaf, 3e zondag 40 dagentijd @ Grote kerk
mrt 24 @ 17:00

Studiedienst: De kleine profeten: Habakuk 2

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Ds. P. v.d. Ende en Chris van Tol, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 17:00

In de boeketdienst sluiten we het drieluik over de doop af met een dienst waarin het accent zal liggen op ‘met Christus sterven en opstaan’, een kernaspect van waar het in de doop om gaat, lees bijv. Romeinen 6: 3-5. Muzikaal wordt de dienst opgeluisterd door het koor ‘Living Words’ uit Valkenburg.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

mrt
27
wo
Ds. A. Haasnoot, Vesper @ Grote kerk
mrt 27 @ 19:30

Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.

mrt
29
vr
Dhr. K. Smits, Weeksluiting @ Vlietstede
mrt 29 @ 19:00

Organist: F. Borsboom

mrt
31
zo
ds. J. Staat, Andijk- 4e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 31 @ 09:00

Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na de late dienst in de hal van de kerk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakroep Communicatie.