agenda per categorie

dec
7
za
Gemeente gebedsgroep @ zaal 7 in De Voorhof
dec 7 @ 19:00 – 19:45
Gebed is spreken met God, daaraan vooraf gaat dat God tot jou spreekt door Zijn woord, dat Hij jou lief heeft, Zijn kostbaarste bezit voor jou overgaf en dan mag je Hem daarop antwoorden. Ps. 62:6 zegt: “Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht”. Hij legt het verlangen in je hart Hem te zoeken en te danken voor de woorden die Hij tegen je zegt als je de bijbel leest. Dan helpt Ps. 62: 9 je als daar staat: “Stort je hart uit voor Zijn aangezicht”, en er is ook heel veel te vragen! Bidden brengt je dichter bij God en ook bij elkaar als je samen bidt. Tot zaterdag. Kom ook.
dec
9
ma
Bijbelstudievereniging Timotheüs @ De Voorhof, zaal 7
dec 9 @ 20:00
Oefenavond Laudamus @ Immanuelkerk, zaal 1
dec 9 @ 20:00 – 22:00

Het koor verleent haar medewerking in kerken, verzorgingshuizen en op diverse locaties. Het koor bestaat sinds 1945, dus dit seizoen 75 jaar. De koorleden maken jaarlijks een reisje en gaan ook een dag uit, wat erg gewaardeerd wordt. Het versterkt de saamhorigheid en eenheid van het koor.

Bidstond @ Voorhof
dec 9 @ 20:30

Deze avond is er gebed om rust en stilte. Het is pas in de stilte dat we ‘de stille stem van het hart’ horen. ‘Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in ‘t hart.’ Gezang 463: 5. Na een algemene start met enkele liederen bidden we in kleine groepjes. Velen vinden hardop bidden of in een groepje spannend. Maar u hoeft niet hardop mee te bidden. Meebidden is net ze belangrijk zijn er voor deze avond zijn vaste gebeden beschikbaar voor degenen die uit het hoofd bidden lastig vinden. Doe mee en laat de kerk (op) leven door het gezamenlijke gebed in De Voorhof van 20.30-21.30 uur.