kerkdiensten

aug
25
zo
ds. P.J. v.d. Ende @ Immanuelkerk
aug 25 @ 09:00

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Na de dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal.

Er is kindernevendienst.

Oppas: Annemieke Righarts en Miranda Glasbergen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. B. Lamain, Den Hoorn @ Voorhof
aug 25 @ 09:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. I. de Graaf, Rijnsburg @ Grote kerk
aug 25 @ 09:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
aug 25 @ 10:30

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Tijdens de dienst mag het doopwater weer stromen! Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken wordt verzocht contact op te nemen met ds. van der Ende. Doopzitting is op donderdagavond 15 augustus.

Na de dienst in er koffiedrinken de hal van de kerk.

Er is kindernevendienst.

Oppas: Anouk van der Plas en Irene van der Spijk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. v.d. Ende @ Grote kerk
aug 25 @ 17:00

Studiedienst

In de serie over het Bijbels ABC zijn we aanbeland bij de letter M. M van majesteit, maranatha, middelaar, machtig, mede-erfgenaam, martelaar, mysterie… Kortom, genoeg om een dienst mee te vullen. Tijdens de dienst zal helder worden welk onderwerp specifiek belicht gaat worden.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

dhr. G. Bremmer en Arjan Jonker @ Immanuelkerk
aug 25 @ 19:00

Het thema van de boeketdienst is: ‘Ik ga op reis en kom in Morillon, of toch Nazareth?’ De dienst zal in teken staan van de avonturen en de Bijbelstudies van de HB-reis van 27 juli tot 9 augustus in Morillion in Frankrijk. Naast de vele spannende keuzeactiviteiten, zoals een klimbos, één en tweedaagse bergtocht en mountainbike waren er negen Bijbelstudies over het werk van de Heilige Geest. Waar vooraf veel mensen de Heilige Geest zweverig vonden is gebleken dat we Hem inderdaad niet kunnen zien maar wel (her)kennen. Door de studies heen hebben we ontdekt dat de Heilige Geest betrouwbaar is en dat wij zonder Hem als wezen zijn. Zonder de Heilige Geest zal je Gods leiding, troost, hulp en pleiten missen in je leven waardoor je als een wees zal zijn. De Heilige Geest toont ons dat God leeft en regeert en helpt ons (soms heel praktisch) om te leven zoals God bedoeld heeft. Zo leerden we de Heilige Geest kennen in de studies maar ook als we gezellig aan een meertje lagen. Om de Heilige Geest juist in de kleine dingen te herkennen moeten we op reis naar Nazareth. Net als tijdens de HB-reis zal nu ook Gerben Bremmer spreken en de muzikale begeleiding is onder leiding van Marc Starkenburg en de HB-band. De dienst begint om 19.00 uur en koffie, thee en limonade staan vanaf 18.30 uur klaar.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

aug
30
vr
ds. P.J. van der Ende, Weeksluiting – Heilig Avondmaal @ Vlietstede
aug 30 @ 19:00

Organist: R. van Delft

sep
1
zo
ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends (Katwijk), Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
sep 1 @ 08:45

Viering Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst.

Oppas: Lisa de Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. A. Meek en Jacoline van der Vijver, Heilig Avondmaal @ Voorhof
sep 1 @ 09:30

We vieren, zoals in alle kerken, de dienst van Schrift en Tafel. We zullen de figuur van Mefiboset belichten en lezen uit 2 Samuël 19. Dan komen we als vanzelf bij de viering van de Heilige Maaltijd.

Zondagsschool: ook voor groep 7 en 8

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. P.J. v.d. Ende, Heilig Avondmaal @ Grote kerk
sep 1 @ 09:30

Liedboek 182: 1, 6 ‘Jezus, leven van ons leven’; Witte Bundel 152 ‘Laat heel de wereld het zien’.

Vandaag komen we als gemeente bijeen voor Woord en Sacrament en mogen in het breken van brood en het delen van de beker herinnerd worden aan wat Christus voor ons heeft gedaan. Geprezen zij zijn Naam!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends (Katwijk), Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
sep 1 @ 10:30

Viering Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst.

Oppas: Elise Tiggelman en Hannah van der Valk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. J. van Walsum (Alblasserdam), Heilig Avondmaal @ Grote kerk
sep 1 @ 17:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

ds. A. Meek en Peter Ravensbergen, Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
sep 1 @ 19:00

In deze dienst zijn we aangeland in…. Jeruzalem. Daar is heel wat gebeurd en zal nog veel gebeuren. Jeruzalem als centrum van de wereld. Reist u mee naar Jeruzalem?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. St. De Brug.

sep
6
vr
mevr. R. de Graaf-de Boer, Weeksluiting @ Vlietstede
sep 6 @ 19:00

Organist: F. Borsboom

sep
8
zo
ds. A. Haasnoot en ds. Meek, Ontmoetingsdag @ Burgemeester Koomansplein
sep 8 @ 09:30

Gezamenlijke startdienst om 09.30uur in de open lucht op het burg. Koomansplein (dus geen diensten in de kerken).

Spreker: ds. Haasnoot & ds. Meek
Onderwerp: veelkleurige kerk
Band: Combo o.l.v. Marc van Starkenburg
Oppas: in de Wilhelmina school, Cora Ravensbergen, Rianne Zandbergen, Marijke Roijers en Paulien Noort.

Na de dienst koffie en wat lekkers op het plein van de Wilhelminaschool, voor kinderen zijn er leuke spelletjes te doen op het plein.
Voor tieners (en voor wie het heel leuk vindt) wordt er ‘jachtseizoen’ georganiseerd door connect. En voor de rest van de gemeente wordt er een puzzel wandeltocht georganiseerd langs de verschillende taakgroepen, om een inkijk te krijgen in wat er zoal gedaan wordt.

We sluiten deze feestelijke ochtend af met een lunch.

Vrijwilligers voor het opzetten van de stoelen e.d. zijn zondagochtend om 07.00 uur van harte welkom op het Burg. Koomansplein.

Voor meer informatie: startweek@pknrijnsburg.nl

dhr. Jafeth Bekx en Leo van den Eijkel, Jeugdboeketdienst @ Immanuelkerk
sep 8 @ 17:00

Band: InSalvation.

Tijdens de dienst is er Kids Mission.

Na de dienst wordt er een maaltijd georganiseerd door de jeugddienstcommissie.

Collecten: 1. Gezamenlijke KKRV Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Pastoraat.

ds. P.J. v.d. Ende @ Grote kerk
sep 8 @ 17:00

Collecten: 1. Gezamenlijke KKRV Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Pastoraat.

Kerk TV uitzending Grote Kerk

Internet radio uitzending De Voorhof

Uitzendingen en opnames Immanuelkerk

Klik hier als klikken op een muzieknoot hieronder niet tot het gewenste resultaat leidt
Immanuëlkerk
Kerkstraat 3
2231 CW Rijnsburg
18-08-2019 18:50 Luister
18-08-2019 10:15 Luister
18-08-2019 08:45 Luister
11-08-2019 10:15 Luister
11-08-2019 08:46 Luister
04-08-2019 18:48 Luister
04-08-2019 10:16 Luister
04-08-2019 08:50 Luister
28-07-2019 18:51 Luister
28-07-2019 10:17 Luister