NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

 • Workshop Kerststuk maken
  Woensdagavond 18 december kunt u vanaf 19:30 uur een kerststukje maken in de Voorhof. De kosten bedragen €25 per persoon. De opbrengst is voor de uitzending van de Familie Klaasse. U kunt zich aanmelden bij Matthijs of Margriet de Ruijter. […]
 • Wijkmiddag Westerhaghe & De Hoek
  Het duurt nog wel even, maar we willen toch alvast de wijkmiddag voor Westerhaghe-De Hoek aankondigen. Onder het motto ‘Veelkleurige verbinding’ willen we elkaar zaterdag 11 januari 2020 ontmoeten in De Voorhof. U bent daar welkom van 15.00-18.00 uur. We kunnen elkaar daar onder het genot van een hapje en een drankje een goed nieuw jaar toewensen. Voor de kinderen is er een apart programma. Voor […]
 • Week van Gebed
  ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ is het thema van de nieuwe week van Gebed van 19 tot en met 26 januari 2020. In deze gebedsweek komen we iedere morgen samen te komen op de Burg. Meijboomstraat 2 van 6.00 tot 7.00 uur en in de avond van 19.00 tot 19.45 uur in de Voorhof. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk […]
 • Kerstkaartenactie
  In de komende maanden zal er op allerlei manieren geld ingezameld worden voor het project van de jeugd: Stichting Manneka. Ook de, inmiddels, bekende kerstkaartenactie in december is hier weer een onderdeel van. Voor € 0,50 cent per kaart worden u kerstkaarten overal in Rijnsburg bezorgd door de tieners van Royal Rock en Friends XL. Van 16 tot en met 19 december tussen 19:30 en 20:30 uur kunt u […]
 • Kerk voor de Toekomst
  De kerkenraad heeft besloten een onderzoek ‘kerk voor de toekomst’ te laten uitvoeren. Hierin moet een beeld worden gevormd hoe onze gemeente er over 5 tot 10 jaar uit ziet en wat dat betekent voor de inrichting van de Immanuëlkerk. Er zijn diverse oproepen gedaan aan de gemeenteleden zich aan te melden voor de werkgroep, die zich hierover gaat buigen. Uiteindelijk hebben 11 leden zich aangemeld, […]
 • Maranathakerk
  In de vergadering van de kleine kerkenraad van 21 november is ook de verkoop van de Maranathakerk aan de orde geweest. Naar aanleiding van het gesprek hierover heeft de kerkenraad het onderstaande persbericht doen uitgaan: De Kerkenraad van de Protestants Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft besloten de lopende procedure van verkoop van de Maranathakerk in Rijnsburg te beëindigen en vooralsnog niet tot […]
 • ‘Aan Tafel’: Kerst 2019
  Nog maar een maand en het is alweer kerst. Op televisie kun je er straks niet omheen. Gezellige taferelen om een feestelijk en rijk gevulde dis. Hartstikke fijn al die blije gezichten, maar helaas is dat maar een halve waarheid. Veel mensen, ook in onze gemeente, brengen de kerst alleen door. Daar willen wij wat aan doen. Heeft u plek of zou u graag gezellig bij iemand willen aanschuiven? (Dat […]
 • Kerstwandeling
  De jaarlijks georganiseerde Kerstwandeling vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 december. De wandeling loopt door het centrum van Rijnsburg. Een enthousiaste club vrijwilligers bestaande uit mensen van diverse kerkgenootschappen zijn druk met de voorbereidingen bezig. Veel mensen uit de wijk tonen hun betrokkenheid op welke manier dan ook. De start van de wandeling zal plaatsvinden op het Burg. […]
 • HB Bijbelstudiereis: Meet en Greet
  De volgende HBBijbelstudiereis gaat in 2020 naar Rodengo – Italië. Gelegen op een berghelling in Süd-Tirol is ‘Pension Moarhof’ een prachtige locatie. Het huis is voorzien van prachtige kamers en een mooie ruimte om met elkaar de studies, die dit jaar weer door Marco van Delft gegeven zullen worden, te volgen. In de studies zullen we stil staan bij de mensen in de Bijbel die een persoonlijke […]
 • Bidstond maandagavond 16 december 20.30 uur in De Voorhof
  De volgende bidstond is op maandagavond 16 december 20.30 uur in De Voorhof. We starten met een welkom, korte uitleg, enkele liederen en gebed in kleine groepjes. Deze avond staat in het teken van de lof voor God. Hem loven en eren is een belangrijk onderdeel van ons gebedsleven. Het trekt je vanuit het menselijke bestaan omhoog tot aan Zijn glorierijke troon. In Openbaring 5 is daar een mooi […]
 • Licht Magazine en Facebook
  Oproep aan alle Facebookgebruikers van onze gemeente: waarschijnlijk heb je het allang gezien op Facebook en in de kerk, maar sinds kort heeft Licht Magazine een nieuw item. Maandelijks wordt een stelling met poll op de Facebookpagina van de PGRijnsburg gezet. Met een voor- of tegenkeuze of een ja of nee kun je hierop stemmen. De stelling en de uitkomsten zijn in percentages terug te lezen in […]
 • Samen bidden in De Voorhof
  Elke zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur in zaal 6. Bijzonder om God samen te mogen aanbidden! Goed om juist ook leden van de gemeente, jong of ouder uit te nodigen erbij te zijn, ook kerkenraadsleden om samen te bidden. Deze keer noem ik een aantal zinnen uit Psalm 34 die oproepen tot gebed: David zegt: “Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.” […]
 • Gebedspastoraat
  De eerstvolgende gelegenheid voor gebedspastoraat is in het nieuwe jaar, op vrijdag 10 januari 2020, om 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte van ds. Haasnoot). Het is ook mogelijk om thuis of op een ander moment gebedspastoraat te ontvangen. Informatie en opgave bij ds. Haasnoot: 06-30777022. […]
 • Ambulant predikant wijk Westerhaghe & De Hoek
  De wijk Westerhaghe & De Hoek heeft nog geen eigen predikant. De beroepingscommissie is zoals bekend volop aan het werk. Het beroepingsproces kost echter veel tijd. Om in noodsituaties pastorale zorg te kunnen bieden zal Ds. Philip van Wijk met ingang van 1 september 2019 gedurende 18 uur per week op tijdelijke basis bijstand verlenen en met name het crisispastoraat op zich nemen. Ds. van […]

GROENTJES

 • Groentje: Feestdagen
  Met de feestdagen in het vooruitzicht (en misschien voor een deel alweer voorbij) nog wat tips: koop bij voorkeur geen kerstboom, op allerlei andere (duurzame) manieren is je huis of kamer ook gezellig te versieren; als je een cadeautje geeft: geef niet zozeer spullen (tenzij het natuurlijk hard nodig is), maar een ‘ervaring’ (kaartje voor een voorstelling of film of museum; bon voor […]

EXTERN NIEUWS

 • Gestopt met je studie? Doe het EH-Traject!
  Vol enthousiasme aan je studie begonnen en nu erachter gekomen dat je toch niet op je plaats bent? Een verkeerde studiekeuze of viel het studeren je tegen? Wanneer jij je wilt heroriënteren op je toekomst, kies dan voor het EH-Traject dat loopt van 4 februari t/m 3 juli. Tijdens deze opleiding leer je vanuit de Bijbel richting te geven aan je leven, na te denken over je studie of beroep, over […]
 • Opbrengst groetenactie Amnesty International
  De Amnestygroep wil iedereen hartelijk bedanken die afgelopen zondag met de groetenactie heeft meegedaan. Er zijn weer heel wat kaarten en adressen meegenomen, even zovele ruggensteuntjes voor alle mensen die een kaart krijgen. We zijn ook blij met €122,65 die we als giften ontvingen. De kosten van de actie zijn hiermee ruimschoots gedekt. Het geld dat overblijft wordt aan het overige werk van […]
 • De Brug zoekt met spoed vrijwilligers
  Raakt het u ook, dat er mensen ‘tussen de wal en het schip’ dreigen te vallen? De Brug kan deze mensen nog meer hulp bieden in het nieuwe project Beschermd Wonen. Per 1 januari 2020 hebben wij hiervoor extra vrijwilligers nodig op: – Donderdagavond: Spelletjes (19.00-21.00 uur) – Zaterdagmiddag: Evenement/Ontspanning/Sport (14.30-17.00 uur) – Zondagmiddag: […]
 • Kerstsamenzang Vredeskerk
  Op vrijdag 13 december a.s., aanvang 20.15 u., wordt in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk aan Zee, een volkskerstzang gehouden. De toegang is gratis! Medewerking wordt verleend door 2 koren: Laudamus Rijnsburg en Mannenensemble Delft o.l.v. Rob van Efferink en zangeres Jacomina v.d.Plas. Kerstliederen Hierbij wordt een ieder gevraagd mee te doen om in een goede sfeer de kerstliederen te […]
 • Verdiepingsconferentie: Technologie he(me)l op aarde
  In ons dagelijkse leven zien we op veel gebieden de invloed van technologische ontwikkeling. In veel opzichten plukken wij daar met elkaar de vruchten van en wordt ons leven erdoor verlicht. Maar misschien maak jij je daar ook wel eens zorgen over: sommige technieken lijken oncontroleerbaar of gevaarlijk voor de mens en de schepping. Tijdens de conferentie willen wij ons hierop bezinnen. Welke […]
 • Op en Top Vrouw show
  De dames van Op en Top vrouw reizen met hun nieuwe show: “Contrast” door Nederland. Op vrijdag 31 januari 2020 treden zij op in de Vredeskerk in Katwijk. De show wordt georganiseerd in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. Inhoud De show gaat over tegenstellingen en overeenkomsten zoals: Vrouw in ons eigen leven, verschillen tussen vriendinnen en de vergelijking met vrouwen […]
 • Kerstzangdienst Oranjevereniging
  Op zaterdag 14 december is er in Rijnsburg weer de jaarlijkse kerstzangdienst in de Grote- of Laurentiuskerk. Voorafgaande aan de dienst zal er een kerstmarkt zijn op het Burg. Koomansplein vanaf 16.00 uur. De aanvang is 19.30 uur maar de deuren zijn vanaf 19.00 uur open. Medewerking De samenzang van prachtige kerstliederen zal worden begeleid door Dick Durieux op het orgel en Martine van Delft […]
 • Diensten aan Zee
  Dienst aan Zee op zondag 12 januari 2020 om 17.00 uur in de Bethelkerk te Scheveningen, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Met medewerking van: Voorschotens Kamerkoor o.l.v. Nico Hovius. Beide orgels: Sander van Marion. Voorganger: Ds. Bert Boter uit Voorschoten. […]