Doe mee aan de enige echte Rijnsburgse Pubquiz

Is jouw team het slimste van Rijnsburg? Om daar achter te komen doe je mee aan de enige echte Rijnsburgse Pubquiz op zaterdag 7 september om 20.00 uur in De Voorhof in Rijnsburg.

Stel een mooi team van minimaal 4 en maximaal 6 personen samen en ga de strijd aan met de andere teams. Tijdens de avond komen uitdagende vragen in verschillende categorieën aan bod. Er zijn vragen in de categorieën muziek, geschiedenis, topografie, actualiteit, sport, film, eten en drinken en de bijbel.

Prijzen
Het belooft een gezellige avond te worden. Voor de winnende teams zijn er leuke prijzen. Toegang en deelname is 2 euro per persoon, contant te betalen bij binnenkomst. Drankjes zijn op eigen kosten. Aanmelden met je team (4 tot maximaal 6 personen) kan het beste vooraf per mail: wpdemooij@gmail.com.

Vol=vol
Voor teams die zich vooraf opgeven, reserveren we een tafel. Aanmelden ter plekke kan ook vanaf 20.00 uur, maar vol=vol. De quiz zelf start om 20.30 uur. Je bent tot 23.00 uur onder de pannen.

Laat alvast weten dat je komt via het Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/2304799546281005/.

Gebedspastoraat

De eerstvolgende gelegenheid voor gebedspastoraat zal weer op vrijdagochtend 7 september zijn van 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot).

Tijdens het gebedspastoraat is er ruimte om te delen en te luisteren naar elkaar en naar God. Deze gesprekken en het gebed hebben een versterkende en helende uitwerking. Het ontvangen van gebedspastoraat is ook in tijden van moeite, vragen, ziekte of zelfs bij depressie zeer ondersteunend. Informatie en opgave: 06-30777022.

Groentje: recycling

Er is op dit moment veel aandacht voor recycling. Zo zamelen we oud papier en plastic in, waarna er weer hele kleine stukjes plastic en papier van worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuw plastic of papier. Maar denk ook eens aan andere manieren om afval te verminderen zoals producten langer gebruiken, ruilen met elkaar, of bekijken of het product gerepareerd kan worden.

Kerkkoor Laudamus

Kerkkoor Laudamus begint weer en is op zoek naar mannen en vrouwen die graag zingen.

Maandag 12 augustus van 20.00 tot 22.00 uur starten de repetities in de de bovenzaal van de Immanuëlkerk.

Activiteiten
We verlenen medewerking in meerdere kerken, verzorgingshuizen en op diverse locaties, wanneer wij daar voor gevraagd worden.

Optreden
Er zijn optredens gepland in december in de Vredeskerk en in mei 2020 in de Immanuëlkerk. Dit optreden staat in het teken van ons jubileum en zal worden begeleid door het orkest “Particolare”.

Welkom
Elke maandagavond bent u welkom. Zingen met een orkest is een aparte belevenis. Dit kan ook als projectlid.

Contact
Wilt u meer weten, dan kunt u bellen naar Corry de Mooij, tel: 071-4026508 of mailen: corrydm@hotmail.com.

Startweek 2019

Een enthousiaste commissie is druk bezig geweest om een gevarieerd programma voor de startweek in elkaar te zetten. De startweek begint met gebed in ’t honk, van zaterdagochtend 09.00 uur tot zondagochtend 09.00 uur. Vervolgens is er de inmiddels bekende Pubquiz op zaterdagavond 7 september om 20.00 uur, in de Voorhof. Op zondagmorgen 8 septemer hebben we een bijzondere dienst: één gezamenlijke startdienst op het Burgemeester Koomansplein om 09.30 uur!

Met deze dienst luiden we gezamenlijk het nieuwe kerkelijke seizoen in waarin het thema ‘veelkleurige kerk’ centraal zal staan. Na de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en zijn er verschillende activiteiten voor alle leeftijden. Ontdekken wat er allemaal in onze gemeente gebeurt staat daarin centraal. Uiteraard is er een hapje en een drankje.

Programma
De hele week wordt er een veelkleurig waaier aan activiteiten aangeboden, van een jeugdboeketdienst met de band Insalvation op zondagavond en ‘s avonds een open avond van Connect, tot een filmavond op maandag, een seniorenzang op dinsdagmorgen mét lunch! Een duurzaamheidsmarkt op dinsdagavond, een kinderbingo op woensdagmiddag en een heuse ‘Rijnsburg zingt’ in de avond. Donderdag een filmmiddag over oud-Rijnsburg en ‘s avonds een orgelbespeling. Vrijdag een culinaire avond met een kookworkshop (in het kader van niet duur maar wel duurzaam) en een diner en voor de jeugd een uitdagende escaperoom in ’t Honk. Tenslotte op zaterdagavond een gemeentebreed volleybaltoernooi, voor de leeftijd van 8-88 om de week spetterend af te sluiten. Uitgebreidere informatie komt in het septembernummer van Licht, op de facebookpagina van de kerk, en is onder deze link te vinden: Programma Startweek.

Verkoopproces Maranathakerk

Deze week start het verkoopproces van de Maranathakerk met de plaatsing van een advertentie in diverse media. In bijgaande toelichting wordt in het kort weergegeven hoe het proces gaat lopen en wat het tijdspad is. De komende maanden zullen we u, indien daar aanleiding toe is, van verdere informatie blijven voorzien. Mochten er vragen zijn kunt u zicht altijd wenden tot Wout van Egmond, Voorzitter College van Kerkrentmeesters, vz-cvk@pknrijnsburg.nl

Nadere informatie kunt u downloaden door op één van onderstaande links te klikken

Advertentie

Toelichting

Startweek – Volleybaltoernooi – Save the date!

Alvast een eerste bericht van de startweekcommissie. De startweek begint op de avond van 7 september, met een Pubquiz in de Voorhof. Gedurende de week zijn er allerlei activiteiten waar jullie nog meer over zullen horen, en de startweek eindigt op zaterdagavond 14 september met een spetterend gemeentebreed volleybaltoernooi in sporthal De Middelmors.

Heb je al eens een dominee of ouderling het veld uit willen slaan? Dan is dit je kans om het te proberen! 🙂 Bij voorkeur geef je je op als team, maar het kan het ook individueel: er zijn altijd wel teams die nog een speler (m/v) kunnen gebruiken. Het volleybaltoernooi is voor alle leeftijden, mits je de bal over het net kan krijgen :-).

Jeugdproject
Kosten zijn 5 euro per persoon, maar daar krijg je ook een hapje en een drankje voor én de helft van het bedrag gaat naar het nieuwe project van de taakgroep jeugd (daarover komt nog informatie). Reserveer alvast deze zaterdagavond in je agenda, mobiliseer je vrienden en familie en gemeenteleden en gebruik de zomer om goed te trainen! Aanmelden kan via het emailadres: startweek@pknrijnsburg.nl. Daar kun je ook al je vragen stellen. Tot dan!

Uit de kerkenraad

Op 20 juni kwam de Kleine kerkenraad bijeen voor de (waarschijnlijk) laatste vergadering van het seizoen. Ondanks zijn vakantie was ds. Meek bij de opening van de vergadering en daar was helaas ook aanleiding voor:

De kerkenraad maakt met grote spijt en pijn in het hart bekend dat ds. Albert Meek heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn werk in onze gemeente niet meer zo kan invullen als hij wenselijk acht. Daarom heeft ds. Meek besloten om na de vakantie zijn werkzaamheden als predikant in Rijnsburg te beëindigen en met vervroegd emeritaat te gaan. Het precieze tijdstip daarvan is nog niet bekend, maar hij zal gedurende de vakantie van zijn collega’s nog wel onze gemeente blijven dienen. De kerkenraad is dankbaar, dat hij dit wil doen en wenst hem gezondheid, sterkte en herstel toe.
De kerkenraad zal zich op korte termijn bezinnen over de gevolgen van het vertrek van ds. Meek. Dat betreft enerzijds het afscheid, anderzijds het opvangen en vervullen van de lege plaats die hierdoor ontstaat. De kerkenraad doet daarbij een oproep aan alle gemeenteleden daarin hun steentje bij te dragen en begrip te hebben voor de beperkte beschikbaarheid van onze voorgangers en pastoraal werkers. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van het één en ander. Wij bevelen ds Meek, zijn echtgenote en de zorg voor onze gemeente van harte aan in uw gebeden.
U zult begrijpen dat deze boodschap van ds. Meek aanleiding was voor enige discussie, maar we hopen op korte termijn op de gevolgen hiervan terug te komen.

Naast deze boodschap heeft de kleine kerkenraad uitvoerig gesproken over Doopvormen binnen onze gemeente en zal er, op de vergadering van de Grote kerkenraad van 27 juni 2019, zo mogelijk hierover een besluit worden genomen. Ook kwamen een groot aantal andere onderwerpen aan de orde, variërend van de evaluatie van de recente gemeentevergaderingen tot het vaststellen van een minimum verkoopprijs voor de Maranathakerk. Daarnaast heeft de kleine kerkenraad, met pijn in het hart, moeten besluiten om ontheffing uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitter van de taakgroep Communicatie) te verlenen aan broeder Kees van Delft. Dit gebeurde op zijn eigen verzoek om persoonlijke redenen. Omdat het te ver voert om alles hier te vermelden wijs ik op het (nog op te stellen) korte verslag van deze vergadering dat binnenkort via de kerken verspreid zal worden en dan ook terug te vinden zal zijn op de website van onze kerk.

Bram Breebaart, scriba