Ontmoetingsavond op vrijdag 11 oktober

Heb je een taak in onze gemeente, dan ben je vrijdagavond 11 oktober van harte welkom in De Voorhof tussen 20.00 en 22.00u. Deze vrijwilligersavond staat in het teken van ontmoeting.

De kerkenraad spreekt hiermee haar dankbaarheid en waardering uit voor de belangeloze bijdrage van zo velen aan de opbouw van Zijn gemeente.

Lichtwandeling

Kom je ook naar de Lichtwandeling? Op donderdag 31 oktober wordt een lichtwandeling georganiseerd door de Werkgroep Geloofsopvoeding van de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Om 18 uur verzamelen bij De Voorhof. De wandeling duurt tot 19 uur.

Route: Voorhof, Immanuelkerk, Grote Kerk, Graaf Florislaan, Voorhof, bij elk punt is een leuke activiteit. Voor alle kinderen, ouders, grootouders of wie zin heeft om in het Licht te wandelen. Vier het Licht en niet het duister. Deze activiteit is een pedagogisch alternatief voor het meedoen aan Halloween, Welkom! Je mag zelf een lichtje meenemen. Kinderen kunnen ook op vrijdagmorgen tijdens kinderochtend de Schatkamer een lichtje maken om mee te wandelen. We zien uit naar jullie komst! Alle teamleden van Geloofsopvoeding PGrijnsburg.

Vindt ons op: www.facebook.com/geloofsopvoedingrijnsburg (of via deze website).

Groentje: Duurzaam bezig zijn

Duurzaam bezig zijn is een mooi begrip, maar het kan ook iets vaags zijn, of juist iets wat met allerlei regeltjes moet worden afgedwongen. Wat helpt is om (wat vaker?) de natuur in te trekken, zo mogelijk onder begeleiding; ontdek de schoonheid van de schepping, verdiep je in hoe allerlei soorten van leven met elkaar verbonden zijn, hoe ingenieus en wonderbaarlijk de schepping is, maar ook hoe kwetsbaar en afhankelijk van hoe ermee wordt omgegaan.

Met een variant op een spreekwoord, dan wordt het wellicht: ‘bekend maakt bemind’.

Thema ochtend over ‘Communicatie’

De Brug organiseert op woensdag 16 oktober een thema ochtend over ‘Communicatie’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De ochtend zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken door Rianne Krüger, hulpverlener bij De Brug.

Effectieve communicatie is belangrijk, vooral in het contact met een verslaafd persoon. Dit is echter niet altijd gemakkelijk. Hoe kunt u effectiever leren communiceren met uw kind/partner.

Programma
Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. U dient zich van te voren op te geven bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl.

Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl.

Groentje: Groene Kerkendag

Op 5 oktober is de Groene Kerkendag in Zwolle. Het evenement Groen Geloven belooft een nieuw perspectief op de aarde als Gods schepping. De commissie Duurzaam is van de partij om te zien welke stappen we nog kunnen zetten in huis, in de kerk en in onze omgeving om het verschil te maken. Zo zijn er speeches over klimaatverandering en ecologische gerechtigheid in de bijbel en hopen we interactief kennis te maken met bijvoorbeeld nieuwe scheppingsliederen, leven zonder afval of de nieuwe beurskoers.

Uit de kerkenraad: Ons team van predikanten en pastoraal werkers

U kent vast de beeldspraak over het ‘half lege’ en ‘half volle’ glas. Zo kunnen we ook aankijken tegen de bezetting van het team van predikanten en pastoraal werkers. Predikant vacatures in Westerhaghe & De Hoek en Kleipetten, binnenkort ook Frederiksoord & De Bloem in verband met de ziekte van ds. Albert Meek. En helaas is onze ouderenpastor Kees Smits momenteel ziek.

We kunnen er ook naar kijken als ‘half vol’ glas ofwel met dankbaarheid voor wat er wel is. En misschien blijkt het glas meer dan ‘half vol’ te zijn. Ds. Arenda Haasnoot, ds. Pieter van der Ende en Rixt de Graaf zetten zich met hart en ziel in. Voor Westerhaghe & De Hoek is inmiddels ds. van Wijk als ambulant predikant aan de slag gegaan. In de Kleipetten is Gerben Bremmer al geruime tijd als pastoraal werker (zeer) actief.

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie, zo goed als op volle sterkte, zal zich met nieuwe energie gaan richten op het vinden van predikanten voor Westerhaghe & De Hoek en Kleipetten. En over Frederiksoord wordt volop nagedacht. Een predikantsvacature legt meer verantwoordelijkheid bij de wijkraden. Gebleken is dat zij die verantwoordelijkheid met volle overtuiging dragen. Zo blijft het pastorale werk doorgaan, terwijl alle preekbeurten de komende tijd ingevuld zijn. Dankbaar, maar ook beseffend dat we Gods leiding hierin mogen ervaren!

De JOVO- jongvolwassenen catechese en belijdeniscatechisatie

De JOVO- jongvolwassenen catechese start op maandagavond 7 oktober van 19.30-20.15 uur In de Voorhof. Aanmelden bij ds. Arenda Haasnoot, 06-30777022.

Op dinsdag 8 oktober start de belijdeniscatechisatie. Heb je geen belijdenis gedaan en verlang je ernaar. Of wil je investeren in je geloof en werkelijk kiezen
voor de Heer met een ‘jawoord’, schroom niet om mee te doen. Opgave bij ds. Arenda Haasnoot, 06-30777022.

Studieochtend Henriët Poot “Israël in Gods heilsplan”

Op woensdag 23 oktober is er in Katwijk een studieochtend met Henriët Poot, spreekster namens stichting Christenen voor Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd de werkgroep Kerk en Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Israël in Gods Heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk.

De aanvang om 10.00 uur en de toegang is gratis. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Er is verkoop van producten uit Israël.

Israël in Gods heilsplan
Het wordt voor steeds meer christenen duidelijk dat het gebeuren rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is. Daarom is het zo belangrijk inzicht te vergaren over de plaats van Israël in Gods heilsplan, over profetie en vervulling, over de relatie Israël en de kerk, over wat er mis ging in die relatie: vervangingstheologie en anti-judaïsme, over zionisme en christenzionisme, over antisemitisme enz. enz. Henriët Poot wil over deze en andere onderwerpen betreffende Israël van gedachten te wisselen vanuit het profetisch Woord van God.

Achtergrond spreker
Henriët Poot werd als Groningse geboren in 1967. Na de middelbare school volgde ze de Pedagogische Academie en later een studie psychologie. Zij is getrouwd met ds. Henk Poot en ze zijn samen ouders van een groot gezin. Zij werkt in het basisonderwijs. Sinds ongeveer 20 jaar is zij betrokken bij het werk van Christenen voor Israël. Eerst als Israëlconsulente, later raakte zij betrokken bij het werk van de Tov! Club. Ze geeft verder gastlessen, schrijft artikelen en houdt spreekbeurten.

Groentje: de schepping als sacrament

Gelezen in: ‘Een jaar met Henri Nouwen’ (2018): De schepping als sacrament: Alles wat bestaat is heilig omdat het getuigt van Gods liefdevolle verlossing. Zeeën en winden, bergen en bomen, zon, maan en sterren, alle dieren en mensen zijn vensters op het heilige. Door die vensters zien we heel even iets van God.