Givt app nu ook in Grote Kerk

Wellicht is het je opgevallen dat er mensen tijdens diensten in De Voorhof en de Immanuëlkerk aan de collecte geven m.b.v. hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven is aanvullend op contant geld en biedt veel voordelen. Zo ben je niet beperkt door wat je aan contant geld bij je hebt én krijg je aan het einde van het jaar een overzicht van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoef je voor de dienst niet meer na te denken of je genoeg contant geld bij je hebt.

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig. Je opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -mand.

Wil jij ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Registreer je direct, zodat je dat niet tijdens de dienst hoeft te doen.

 

Diaconie

Nieuwe website

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe website! Per 3 januari 2018 is deze website actief. In principe is alle informatie van de oude website overgezet.

Een belangrijke toevoeging is de “gemeente agenda” die op verzoek van de kerkenraad is toegevoegd. Er is een maandoverzicht waar alles in staat. Daarnaast wordt rechts naast de verschillende rubrieken van de gemeentegids steeds de actuele activiteiten gepresenteerd die bij de betreffende geleding behoren.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van deze activiteiten, dus ook de (twee) wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten of oefenavonden, in de gemeente agenda worden opgenomen. Stuur een mail naar agenda@pknrijnsburg.nl indien u iets wilt laten toevoegen of corrigeren in de gemeente agenda.

 

Hoewel er veel aandacht is besteed aan het zo compleet mogelijk overnemen van de informatie van de oude website kan het natuurlijk zijn dat er in de arbeidsintensieve proces fouten zijn gemaakt. Mocht u is zien dat niet correct is weergegeven stuur dan een mailtje naar webmaster@pknrijnsburg.nl.

U kunt ons logo als button op uw smartphone plaatsen om in 1 klik naar onze website te gaan. Op een iPhone drukt u daartoe op ‘delen’ (logo met blokje en pijl omhoog onderaan de browser), vervolgens op het plusje klikken en tenslotte toevoegen waarbij u eventueel de bovenste tekst (www.protestantsrijnsburg.nl) inkort tot iets anders.

Hervormd en Gereformeerd samen verder

Op donderdag 28 december werd het officieel: de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Rijnsburg gaan vanaf nu samen verder. Door de ondertekening van de notariële papieren in de Immanuëlkerk werd de Protestante Gemeente Rijnsburg (PGR) een feit.

Voor het eerst sinds 178 jaar is er in Rijnsburg geen scheiding meer tussen Hervormd en Gereformeerd. Het proces van eenwording was de laatste jaren al aan de gang en er werd al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw steeds meer gezamenlijk opgetrokken. Met deze fusie als resultaat.
Ds. Arenda Haasnoot haalde tijdens de bijeenkomst het Bijbelboek Prediker aan: “Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen.” Ds. Haasnoot was niet bang om ook te benoemen dat het een lastige weg is geweest: “Ik vraag me wel eens af wat meer inspanning, hoofdbrekens en slapeloosheid heeft gekost: de scheuring toen of de fusie nu? Want het was zeker geen eenvoudig proces.”

Tijdens de bijeenkomst was er een sfeer van dankbaarheid en vertrouwen in de toekomst. Met een reëel beeld dat de eenwording met deze fusie nog niet klaar is. Ceremoniemeester André Siezenga vergeleek de eenwording met een huwelijk: “Ook als je met de meest fantastische vrouw getrouwd bent, zullen er zaken naar boven komen waar je mee moet leren omgaan. Daar moet je elkaar de ruimte voor geven, ruimte om ook kwetsbaar te durven zijn.”

De vieringen rond de fusie gaan verder op zondag 7 januari, als de eerste zondagmorgendiensten als PGR plaatsvinden. Op het Burg. Koomansplein is dan om 9.30 uur de feestelijke aftrap van de nieuwe gemeente, die een ‘veelkleurige dorpskerk’ wil zijn.

Feestelijkheden rondom de fusie

Feestelijkheden rondom de fusie

Eind dit jaar worden de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente voor het eerst sinds 178 jaar weer één. Uiteraard gaan we dit als gemeente met elkaar vieren. Het thema van alle feestelijkheden is ‘Opdat zij één zijn,’ uit Johannes 17.

“Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in u en u in mij. Dan zullen zij volkomen een zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.” Joh 17: 22 en 23

Programma

Donderdag 28 december 2017

19.30 uur, Immanuëlkerk:
Officiële ondertekening fusieakte ten overstaan van notaris Mr. Egbert Molenaar en feestelijke viering.
Na afloop is er een drankje

Zondag 7 januari 2018

Vanaf 9.00 uur kinderen wegbrengen die naar de crèche gaan (1-4 jaar).

9.30 uur: gezamenlijke start op het Burg. Koomansplein (de kinderen maken dit vanaf het schoolplein mee)
daarna:

  • feestelijke dienst in de Grote Kerk met voorganger, orgel en andere klassieke instrumenten
  • feestelijke dienst in de Immanuëlkerk met voorganger en muzikale medewerking van koor Voice of Joy
  • feestelijke dienst in de Voorhof met dienstleider, orgel en band o.l.v. Hanno van Ieperen
  • tienerdienst in de GoGo (voor leerlingen van het voortgezet onderwijs)

Na het ochtendprogramma is er gelegenheid om het feest verder te vieren in de drie kerken onder het genot van een kopje koffie.

Anders dan eerder vermeld, is de crèche op 7 januari niet in de Wilhelminaschool, maar op de gebruikelijke plekken in de Voorhof en in de Immanuëlkerk. Dit om er zeker van te zijn dat we een veilige ruimte voor de kleintjes kunnen creëren. U kunt uw kind hier vanaf 9.00 uur brengen.

Uiteraard bent u bij alle feestelijkheden van harte uitgenodigd!

Januari nummer LICHT 1 week later

Het magazine LICHT verschijnt normaal de eerste woensdag van de maand. De verschijningsdatum van het januari nummer van LICHT is echter woensdag 10 januari 2018 i.p.v. 3 januari. De reden is dat de drukkerij tussen Kerst en oud en nieuw is gesloten.