Jaarrekening 2018

Op 30 april 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd. De Jaarrekening sluit met een positief saldo van € 32.937.

Een samenvatting van de cijfers vindt u hieronder. De volledige jaarstukken liggen tot en met 15 mei 2019 ter inzage in het Kerkelijk Bureau, Smidstraat 16A. Voor vragen kunt u een mail sturen naar kb@pknrijnsburg.nl.

Tot uiterlijk 15 mei 2019 kunt u eventuele reacties sturen aan de scriba van de kerkenraad, dhr. Bram Breebaart, p/a Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg of via de mail: scriba@pknrijnsburg.nl.

Uw reactie zal meegenomen worden bij de behandeling en vaststelling van de jaarrekening tijdens de gemeenteavond resp. vergadering van de kerkenraad op 22 mei 2019

De ANBI publicatie van onze gemeente vindt u hier.

Nationale dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei begint de herdenking met een stille tocht die start om 19.40 uur vanuit de Voorhof. De Stille Tocht voert naar het Burg. Koomansplein, daar zal na de twee minuten stilte, de kranslegging plaatsvinden. Ook een afvaardiging van de Rijnsburgse Kerken zal na-mens hen deelnemen aan de kranslegging. Aansluitend zal in de Grote Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. De overdenking door mevr. Ellen van der Laan. Zij is de dochter van dokter Van der Laan, die in de Tweede Wereldoorlog zeer actief was in het Rijnsburgse verzet. Ds. Den Butter zal deze bijeenkomst besluiten met gebed. Medewerking wordt ver-leend door de Flora Brass onder leiding van Joop van Dijk en organist Dick Durieux. Ook zullen leerlingen van de Wegwijzer, de Schakel en de Oranje Nassauschool actief aan deze bijeen-komst deelnemen.

Paasmorgendienst Flora

De boze machten in de wereld willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk hebben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus gekeken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar worden de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms erg ongemakkelijk.

In de Paasmorgendienst op zondag 21 april om 10.00 uur in Bloemenveiling Royal FloraHolland (Laan van Verhof, Rijnsburg) zal André de Oude, legerpredikant uit Loosdrecht, spreken over het thema: Zand erover, klaar? Tim van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

Oranjeconcert

Op 27 april om 19.30 uur wordt, zoals ieder jaar, het Oranjeconcert georganiseerd door Oranje Vereniging Rijnsburg. Dit jaar zal organist Gerben Glasbergen, in samenwerking met mannenzanggroep Jeruël, een mooi programma neerzetten waarbij veel samenzang op het programma zal staan. Mannenzangroep Jeruël, zal enkele liederen voor u zingen. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De entree van deze avond is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na de samen-zangavond is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Genieten van genoeg

Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje “Genieten van genoeg”. Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd.

Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder
uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuëlkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden.

Namens de Commissie Duurzaam,
Saskia Westra (06 - 36 26 14 17)

Zendingsdag 2019 en talentenveiling 2019

Verbinding, verdieping en gezelligheid

Op zaterdag 6 april is er zendingsmiddag - in de Voorhof. Deze middag staat in het teken van de uitzending van Johan en Astrid Klaasse naar Colombia en van ds. Gert en Rieneke van de Pol naar Malawi. Er is een gevarieerd programma met een talentenveiling, een bezielend betoog van zendingswerker Jac van Nugteren. Ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke zijn over uit Malawi en zullen aanwezig zijn. Verder gaan we live skypen met Johan en Astrid in Colombia. Ook is er alle ruimte voor een hapje en een drankje. De opbrengst van deze dag is voor zowel de uitzending van Johan en Astrid als voor Gert en Rieneke.

Talentenveiling

Het bieden op hieronder vermelde talenten gaat verder in de Voorhof tijdens de zendingsmiddag van 6 april.

perceel Omschrijving aangeboden talent Naam aanbieder Minimum cq geboden hoogste bieder

1

privé workshop sushi maken Marja van Boven

-

-

2

introductie cursus zeilen, 2 lessen van 3 uur (middag) op de Kaag, maximaal 3 personen Wim Schout

€ 120,00

Cees de Mooij

3

poppenkleertjes voor pop van ongeveer 43 cm (ook baby born), ik heb verschilldende jurkjes/setjes Dita de Mooij

-

-

4

Pannekoeken voor 4 personen, bij ons aan huis of bij u thuisbezorgd Margriet Both

€ 30,00

-

5

We nodigen u uit, 2 personen, voor koffie en gebak in een restaurant op't strand met vervoer Piet en Margriet Both

€ 30,00

-

6

een dagdeel onkruid wieden Piet Both

€60,00

Petra van Gastel

7

Ochtend met de sloep weg max 6 personen Cees de Mooij

€ 40,00

Marja van Boven

8

Pedicure behandeling Pedicure de Mors ( Marja Knipscheer)

-

-

9

Boterkoek Wilma van Delft

€ 5,00

-

10

ongeveer 150 dia's digitaliseren Jan Abbel

-

-

11

Onderhoud en/of (opnieuw) inrichten van uw aquarium Henk van Egmond

in overleg

-

12

Make-Up ---- Heb je een bijzondere gelegenheid waarvoor je wel eens wilt uitpakken? Maak je dag een stukje meer ontspannen, geef je visagie uit handen en laat mij je make-up verzorgen. Marijke Roijers

-

-

13

Kruidkoek bakken Rina Didden

€5,00

-

14

15 roomsoesjes bakken Rina Didden

€5,00

-

15

15 moorkoppen bakken Rina Didden

€7,.50

-

16

Stoelmassage 20 minuten Marco Notenboom

€10,00

-

17

Appeltaart Gerdine Dronkert

-

-

18

Workshop Indisch koken Gerdine Dronkert

€25,00 pp

-

Gemeentemiddag over doopvormen

U wordt allen van harte uitgenodigd om de bijeenkomst omtrent doop en doopvormen op 12 maart 2019 in De Voorhof bij te wonen. We wijken uit naar een middagbijeenkomst om ook die leden die moeilijk naar een avondbijeenkomst kunnen komen in de gelegenheid te stellen hun mening te geven. Voor de uitnodiging en het programma klik hier.

Vormen van de Heilige Doop

Rond het onderwerp “doopvormen” worden de komende tijd gesprekken met diverse doelgroepen in de gemeente gehouden. Van hieruit kan in een volgende stap gemeentebreed worden ingegaan op vragen en in gesprek worden gegaan. Dit zal resulteren in een voorstel aan de kerkenraad. Als tijdslijn wordt medio april als besluitmoment aangehouden, mede vanwege het moment van het afleggen van geloofsbelijdenis.

Afleverprobleem digitaal CONTACT is verholpen

Vorige week vrijdagnacht zijn de website en de kerkelijke e-mail accounts verhuisd naar een ander 'hosting' bedrijf. Dit is gedaan vanwege een aanzienlijke kostenbesparing (ruim een factor 10) en de veel betere technische ondersteuning die wordt geboden. Normaal gesproken zouden gemeenteleden hier niets van hebben gemerkt.

Afgelopen donderdagmorgen bleek dat digitaal CONTACT door 'MailChimp' niet was afgeleverd bij zo'n 400 van de 1400 e-mail adressen. De tweede poging donderdagavond had helaas eenzelfde resultaat.

Vandaag (zaterdag 15 december) is in overleg met ons nieuwe hosting bedrijf het probleem verholpen en is digitaal CONTACT rond 19.00 uur voor de derde maal, maar nu met succes, verzonden. Onze excuses indien u CONTACT 38 - 2018 drie maal heeft ontvangen. De verwachting is dat u de laatste CONTACT van dit jaar a.s. woensdagavond zonder probleem zult ontvangen.

Wim de Mooij, webmaster

Vacature ouderenpastor

In verband met het vertrek van Aline van der Marel heeft onze gemeente sinds augustus een vacature voor ouderenpastor. Om de meest urgente zorg te kunnen verlenen heeft Rixt de Graaf haar werkzaamheden uitgebreid voor de ouderen, die eerder vielen onder de zorg van mevr. van der Marel. In augustus is de vacature voor ouderenpastor gepubliceerd. Het is in september en oktober helaas niet gelukt een geschikte ouderenpastor te vinden. Daarom is de vacature (18 uur per week) opnieuw open gesteld. We zoeken iemand, die:

  • graag onze (oudere) gemeenteleden bezoekt, thuis en in de tehuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra
  • wil ontdekken, wat wij voor hen en zij voor ons kunnen betekenen
  • initiatiefrijk is
  • graag samenwerkt
  • creatief is in alternatieve vormen van pastoraat
  • een theologische opleiding op HBO niveau heeft afgerond;
  • meelevend belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland

Heeft u suggesties, of wilt u solliciteren, stuur dan uiterlijk 7 december 2018 een mail naar Dick van der Vijver, beleidsouderling@pknrijnsburg.nl. Download de volledige profielschets.