Verkoopproces Maranathakerk

Afgelopen vrijdag (8 november) is een volgende stap gezet in het verkoopproces van de Maranathakerk. Op die dag was namelijk de openbare zitting bij de notaris waarbij de drie binnengekomen enveloppen werden geopend en de biedingen door de notaris beoordeeld. Uiteindelijk was er één bieding die aan de daarvoor gestelde regels voldeed.
Het is nu aan de PGR om te bepalen of ze de verkoop aan deze partij gunnen dan wel niet tot gunning overgaan. In een eerder stadium is door de Grote Kerkenraad vastgesteld dat dit besluit door de Kleine Kerkenraad zal worden genomen, op advies van het College van Kerkrentmeesters. De PGR heeft daarvoor tot uiterlijk 26 november a.s. de tijd. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we de gemeente daarover informeren. In ieder geval zal het punt ter informatie op de agenda staan van de Gemeentevergadering van donderdag 28 november.

Peuter Kerstclub in november van start

Op dinsdag 19 november gaat de Peuter Kerstclub weer van start. Een bijzondere manier om als ouder, opa of oma, tante of bekende, samen met je kind toe te leven naar het Kerstfeest. Vijf opeenvolgende dinsdagochtenden wordt er gespeeld, geknutseld, geluisterd en gezongen rondom het kerstverhaal. Deze club zal plaatsvinden in De Voorhof en duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur. De zaal is open vanaf 9.15 uur. Het is handig als de peuters zelf hun drinken meenemen. Er wordt voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Voor alle ochtenden bij elkaar wordt een bijdrage gevraagd van € 7 per kind. Er is plek voor 20 peuters met hun begeleider. Leeftijd vanaf 2 jaar en 3 maanden.

Opgeven kan bij Yvonne Vianen, 071 - 402 82 31 of mailen naar jan.vianen@telfort.nl. We zijn hard op zoek naar versterking van ons team! Meld je aan bij Yvonne Vianen.

Bouwstenen in onze gemeente

Vrijdagavond 11 oktober werd in De Voorhof voor de vrijwilligers in onze gemeente de eerste ontmoetingsavond gehouden. De kerkenraad wilde hiermee haar dankbaarheid uitspreken voor het vele werk, dat door velen belangeloos wordt gedaan. De avond stond in het teken van ontmoeten, verbinding zoeken en geloof.

Ds. Haasnoot hield een korte meditatie over 1 Kor 12 (12-27): “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” We zongen uit Gez 426: “Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid”.

Er waren nog enkele wetenswaardigheden: circa 500 gemeenteleden vervullen een taak op pastoraal of diaconaal gebied, in het bestuur, zijn lid van een combo of koor, of maken deel uit van één van de ongeveer 50 commissies van de taakgroepen, die onze gemeente rijk is. Ook werd een samenvatting van de uitkomsten van de enquête in de wijkraden over het vrijwilligerswerk gepresenteerd. Geregeld word je als vrijwilliger geconfronteerd met ‘geloofslauwheid’ en negativiteit, niet alleen buiten de gemeente, maar ook er binnen.

In de kerkenraad gaan we in gesprek, hoe daarmee om te gaan. En sommige dingen kunnen beter. Daar gaan we mee aan de slag: verwachtingen over taken moeten vooraf duidelijk zijn en voor begeleiden en afscheid nemen moet er meer aandacht komen. Een grote kern van leden is enorm betrokken bij het werk en de opbouw van de gemeente. Geïnspireerd door geloof, Bijbel, elkaar en mooie betekenisvolle ervaringen. Zo mogen zij bouwsteen zijn in de opbouw van Zijn Koninkrijk. Wanneer u van plan bent om een taak op te nemen, schroom niet contact op te nemen met uw wijkscriba.

Dick van der Vijver, beleidsouderling

Concert met Petra Berger en Rijnstreekkoor

Vrijdag 11 oktober: Welkom in de Immanuëlkerk Rijnsburg. Concert met Petra Berger, bekende musici en het Rijnstreekkoor o.l.v. Jan Verhoef. Zie verder zingenenzo.com.

'In concert met Petra Berger & Rijnstreekkoor'

Petra Berger (solo)  en het Rijnstreekkoor
M.m.v. o.a.:
Mark Brandwijk, piano
Aarnoud de Groen, orgel
Jolanda den Houter, hobo
Daniëlla van Laar, fluit
Algehele leiding: Jan Verhoef

Immanuëlkerk Rijnsburg
(Kerkstraat 5, 2231 CW)

aanvang 20.00 uur

kaarten € 15,00 online via Tickets

kaarten aan de kassa € 17,50 contant (indien niet uitverkocht)

Rust en regelmaat bij God

Op 9 oktober wordt een thema-avond gehouden over ‘Rust en Regelmaat bij God’, het nieuwe boekje van Ds. Arenda Haasnoot. Jan v.d. Bosch, Dr. Paul Visser en Alies Kuisch schrijven dit boek een warm hart toe. Locatie: het Baken Katwijk. Vanaf 19.30 koffie/thee.

Hoe gaat het met je? En het gebruikelijke antwoord klinkt; ‘Druk’. Als geen ander weet ds. Arenda Haasnoot dat het druk kan zijn in onze levens. Na haar eerste boek (2012) ‘Neem je plaats in’, schreef zij nu ‘Rust & Regelmaat bij God, 10 krachtige manieren om Bijbel te lezen’ . Rust en Regelmaat is het beste handvat om temidden van drukte staande te blijven. De Bijbel helpt hierbij. Juist het lezen van de Bijbel schept momenten van rust. De Bijbel is een bron van rust en middel om regelmaat in je leven te krijgen. Maar: Hoe hou je de motivatie vast die Bijbel steeds weer te pakken. Je kunt heel wat belemmeringen tegen komen. Dwars door dit boek vindt je ook 10 krachtige manieren om in de Bijbel te lezen. Ontdek stap voor stap wat God voor jou schrijft. Het kan je verademing en structuur geven.

Bij de boekpresentatie op woensdagavond 9 oktober kun je verder nadenken over dit thema: Rust & Regelmaat bij God, en wel in een gezellige sfeer. Ds. Arenda Haasnoot is vanaf 19.30 – 21.15 uur aanwezig bij Jeroen en Fijke v.d. Oever in hun boekhandel ‘Het Baken’. Om half acht is er tijd voor een bakje koffie en thee. Vervolgens begint de themabespreking. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en ontmoeting onder een hapje en drankje. Komt u/jij ook? (graag uw opgave bij christelijke boekhandel Het Baken 071 401 3001 of bij ds. Haasnoot. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanvang 19.30 Secretaris Varkevisserstraat 37. Er is ook een doventolk aanwezig.

Nieuwe gemeente & nieuwe rol ds. Taco Koster

Op zondag 6 oktober zal ds. Taco Koster (oud predikant van onze gemeente) bevestigd worden als predikant van Zunderdorp in een dienst in de Dorpskerk van Zunderdorp (Achterlaan 12), aanvang 10.00 uur. Hij zal bevestigd worden door een andere oud-predikant van onze gemeente, namelijk ds. Koos Staat. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Diezelfde avond (19.00 uur in de Engelse kerk, Begijnhof 48 te Amsterdam) zal ds. Taco Koster worden bevestigd als (ambulant missionair) predikant van de stichting Diensten met Belangstellenden. Deze bevestiging zal worden gedaan door zijn voorganger ds. Robert-Jan van Amstel. Ook hier kunt u naar toe!

Ambulant predikant wijk Westerhaghe & De Hoek

De wijk Westerhaghe & De Hoek heeft nog geen eigen predikant. De beroepingscommissie is zoals bekend volop aan het werk. Het beroepingsproces kost echter veel tijd.

Om in noodsituaties pastorale zorg te kunnen bieden zal Ds. Philip van Wijk met ingang van 1 september 2019 gedurende 18 uur per week op tijdelijke basis bijstand verlenen en met name het crisispastoraat op zich nemen. Ds. van Wijk zal in de toekomst ook voorgaan tijdens diensten binnen onze gemeente.

Ds. van Wijk is als ambulant predikant in dienst van de landelijke PKN. Achtergrondinformatie m.b.t. ds. van Wijk vindt u hier

Contactgegevens:
Adres: Uiterdijk 211, 3195 GL Pernis – Rotterdam
Telefoon: 06 55 70 22 29
Email: ds.vanwijk@pknrijnsburg.nl

Verkoopproces Maranathakerk

Deze week start het verkoopproces van de Maranathakerk met de plaatsing van een advertentie in diverse media. In bijgaande toelichting wordt in het kort weergegeven hoe het proces gaat lopen en wat het tijdspad is. De komende maanden zullen we u, indien daar aanleiding toe is, van verdere informatie blijven voorzien. Mochten er vragen zijn kunt u zicht altijd wenden tot Wout van Egmond, Voorzitter College van Kerkrentmeesters, vz-cvk@pknrijnsburg.nl

Nadere informatie kunt u downloaden door op één van onderstaande links te klikken

Advertentie

Toelichting

Uit de kerkenraad

Op 20 juni kwam de Kleine kerkenraad bijeen voor de (waarschijnlijk) laatste vergadering van het seizoen. Ondanks zijn vakantie was ds. Meek bij de opening van de vergadering en daar was helaas ook aanleiding voor:

De kerkenraad maakt met grote spijt en pijn in het hart bekend dat ds. Albert Meek heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn werk in onze gemeente niet meer zo kan invullen als hij wenselijk acht. Daarom heeft ds. Meek besloten om na de vakantie zijn werkzaamheden als predikant in Rijnsburg te beëindigen en met vervroegd emeritaat te gaan. Het precieze tijdstip daarvan is nog niet bekend, maar hij zal gedurende de vakantie van zijn collega’s nog wel onze gemeente blijven dienen. De kerkenraad is dankbaar, dat hij dit wil doen en wenst hem gezondheid, sterkte en herstel toe.
De kerkenraad zal zich op korte termijn bezinnen over de gevolgen van het vertrek van ds. Meek. Dat betreft enerzijds het afscheid, anderzijds het opvangen en vervullen van de lege plaats die hierdoor ontstaat. De kerkenraad doet daarbij een oproep aan alle gemeenteleden daarin hun steentje bij te dragen en begrip te hebben voor de beperkte beschikbaarheid van onze voorgangers en pastoraal werkers. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van het één en ander. Wij bevelen ds Meek, zijn echtgenote en de zorg voor onze gemeente van harte aan in uw gebeden.
U zult begrijpen dat deze boodschap van ds. Meek aanleiding was voor enige discussie, maar we hopen op korte termijn op de gevolgen hiervan terug te komen.

Naast deze boodschap heeft de kleine kerkenraad uitvoerig gesproken over Doopvormen binnen onze gemeente en zal er, op de vergadering van de Grote kerkenraad van 27 juni 2019, zo mogelijk hierover een besluit worden genomen. Ook kwamen een groot aantal andere onderwerpen aan de orde, variërend van de evaluatie van de recente gemeentevergaderingen tot het vaststellen van een minimum verkoopprijs voor de Maranathakerk. Daarnaast heeft de kleine kerkenraad, met pijn in het hart, moeten besluiten om ontheffing uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitter van de taakgroep Communicatie) te verlenen aan broeder Kees van Delft. Dit gebeurde op zijn eigen verzoek om persoonlijke redenen. Omdat het te ver voert om alles hier te vermelden wijs ik op het (nog op te stellen) korte verslag van deze vergadering dat binnenkort via de kerken verspreid zal worden en dan ook terug te vinden zal zijn op de website van onze kerk.

Bram Breebaart, scriba