Samen leven samen eten – 25 juni

Voor het tweede jaar op een rij wordt een Ontmoetingsmaaltijd georganiseerd voor oud- en nieuwkomers in Leiden. Een gratis maaltijd met muzikale omlijsting, waarbij ontmoeting van en gesprek met de ander voorop staat. Of je nu nieuwkomer bent of ingezetene, je thuis voelen ligt aan de basis van het goed om kunnen gaan met alle ongeschreven regels waar je in een andere cultuur zomaar tegen aan loopt. Er ontstaat gemakkelijk een kloof tussen de nieuwkomers en de gewoontes hier én andersom, waardoor bijdragen aan de samenleving ingewikkeld wordt. Misverstanden en eenzaamheid liggen op de loer.

Bij deze Ontmoetingsmaaltijd wordt samengewerkt met beeldend kunstenaar Roos Tulen. Sinds 2015 trekt zij nauw op met een grote groep ‘Leidse vluchtelingen’ die in de Noodopvang aan de Wassenaarseweg woonden. Deze contacten worden benut om 10 à 15 amateurkoks te vinden voor het ‘reis-om-de-wereldbuffet’. We hopen dat zo veel mogelijk mensen aanschuiven bij de dialoog en de maaltijd.

Dinsdag 25 juni 2019, Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

Tijd: 17:00 - 20:00 uur.

Recordopbrengst voor Werkgroep De Ruyter

De jaarlijkse veiling van de diaconale werkgroep De Ruyter heeft zaterdag jl. een recordbedrag opgeleverd. De veiling van maar liefst 160 kavels bracht € 100,000,-- op. Het geld kan De Ruyter goed gebruiken, de organisatie verzorgt jaarlijks meer dan 20 transporten met hulpgoederen naar landen in Oost-Europa. Ook deze week is er weer een transport onderweg. De veilingcommissie en het bestuur van Werkgroep De Ruyter bedankt langs deze weg alle bezoekers, sponsors en vrijwilligers voor hun inzet.

Beroepingswerk Westerhaghe – De Hoek

Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat op de gemeentevergadering van 13 juni 2019 , door de leden van de protestantse gemeente Rijnsburg, besloten is dat de kerkenraad een beroep zal uitbrengen op ds. Harald Overeem, op dit moment predikant te Boskoop. Dominee Overeem is in 1968 geboren, is gehuwd en heeft drie kinderen. Dominee Overeem zal worden beroepen in de vacature voor wijk Westerhaghe – De Hoek.

Het is mogelijk om binnen 5 dagen beroep aan te tekenen tegen de gevolgde procedure, niet tegen de persoon van de verkozen predikant. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau vóór 21 juni 2019. Indien er geen bezwaren zijn zal het beroep op dominee Overeem op 24 juni 2019 worden uitgebracht. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er vanuit een andere gemeente óók een beroep op ds. Overeem is (of zal worden) uitgebracht, met andere woorden het is erg spannend!

Duinwandeling

Op 19 juni organiseert de Commissie Duurzaam een wandeling door de duinen bij Katwijk onder leiding van een gids. Om goed voor de schepping te zorgen is het ook goed je regelmatig over de schoonheid van de schepping te verwonderen. Lijkt het je leuk om onder leiding van een gids met andere ogen naar de duinen en alles wat er leeft en bloeit te kijken, meld je dan aan via duurzaamrijnsburg@gmail.com of bij Saskia Westra (06-36261417). De wandeling start om 19.00 uur op het parkeerterrein bij de Soefitempel in Katwijk (Zuid). Voor deelname wordt een kleine bijdrage van € 2 per persoon gevraagd.

Geslaagd?

Hoe zijn de eindexamens gegaan?? Kent u iemand die dit jaar eindexamen van de middelbare school doet, laat dit dan weten aan de jeugdouderlingen! We komen de jongeren graag feliciteren. Dit kan via de mail naar pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl. Kijk ook in CONTACT  voor de gegevens.

Gemeenteavond 13 juni (voorgenomen beroep & doopvormen)

Zoals ook al via de afkondigingen in de verschillende kerken is aangegeven zal er, naar aanleiding van een ontvangen advies van de beroepingscommissie op 13 mei jl. en de goedkeuring door de Grote kerkenraad op 22 mei 2019, een gemeentevergadering zijn op donderdag 13 juni 2019, aanvang 20.00 uur in de Immanuëlkerk. Hier zal de kandidaat zich presenteren via een videoboodschap, dus niet via het voorgaan in een eredienst. Het verdere verloop van de beroepingsprocedure en het daarbij behorende tijdpad zal op 13 juni worden toegelicht. In de gemeentevergadering zal de verkiezing van de kandidaat voor een uit te brengen beroep plaatsvinden door de aanwezige stemgerechtigde (de belijdende) leden.

Naast de verkiezing zal er op de gemeentevergadering ook worden gesproken over de gespreksnotitie (klik op voorgaande rode tekst om notitie te downloaden) met betrekking tot doopvormen in onze gemeente. Deze notitie is opgesteld door de commissie, die zich hiermee bezig heeft gehouden. De Grote kerkenraad is (op 22 mei jl.) akkoord gegaan deze notitie met de gemeente te delen. Tijdens deze avond zullen we hierover verder in gesprek gaan. Deze gespreksnotitie zal komende zondag ook via de kerken worden verspreid, zodat iedereen de kans heeft om zich voor te bereiden op het gesprek hierover op de gemeentevergadering.

Bram Breebaart, scriba

Inlevermomenten zomermarkt

De Zomermarkt 2019 wordt gehouden op 25 mei 2019 van 9.00 tot 14.00 uur op het schoolplein van de Wilhelminaschool. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Stichting Labourward. Er zijn dit keer vier inlevermomenten waarop gemeenteleden en andere geïnteresseerden spullen kunnen brengen om op de zomermarkt te verkopen voor het goede doel:

  • dinsdag 14 mei, tussen 19.00 - 21.00 uur
  • zaterdag 18 mei, tussen 10.00 - 12.00 uur

Locatie: Het oude magazijn van garage Dijksman, ingang zit aan de Oude Vlietweg.

Er zijn helaas geen ophaalmogelijkheden.

Wat kun je brengen?

1. Boeken. Omdat we vorig jaar te veel boeken hebben gekregen, kiezen we er dit jaar voor alleen kinderboeken, stripboeken of (vrij) nieuwe boeken in onze kraam aan te bieden.

2. Kinderkleding. We zoeken baby- en kinderkleding. Graag schoongewassen en heel, anders kunnen we het helaas niet gebruiken.

3. Kinderspeelgoed. Zijn uw kinderen uitgekeken op hun speelgoed? Is het nog heel en compleet? Kan een ander kind er nog heel blij van worden? Doneer het dan voor de zomermarkt. De opbrengsten gaan geheel naar het goede doel!

4. Artikelen die er als nieuw uitzien en een tweede kans verdienen.

Jaarrekening 2018

Op 30 april 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd. De Jaarrekening sluit met een positief saldo van € 32.937.

Een samenvatting van de cijfers vindt u hieronder. De volledige jaarstukken liggen tot en met 15 mei 2019 ter inzage in het Kerkelijk Bureau, Smidstraat 16A. Voor vragen kunt u een mail sturen naar kb@pknrijnsburg.nl.

Tot uiterlijk 15 mei 2019 kunt u eventuele reacties sturen aan de scriba van de kerkenraad, dhr. Bram Breebaart, p/a Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg of via de mail: scriba@pknrijnsburg.nl.

Uw reactie zal meegenomen worden bij de behandeling en vaststelling van de jaarrekening tijdens de gemeenteavond resp. vergadering van de kerkenraad op 22 mei 2019

De ANBI publicatie van onze gemeente vindt u hier.