J.W. Korpelshoek (Katwijk a/d Rijn), Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond.

Dit bericht wordt gearchiveerd op Thursday 27th June 2019 om 5:33am

Geplaatst in .