Gemeentevergadering

De voorgestelde onderwerpen die op deze avond aan bod komen zijn de stand van zaken m.b.t. Dopen; hoe omgaan met – en het krijgen (en behouden) van vrijwilligers; stand van zaken rondom de Maranathakerk en de manier waarop we tot verbouwing van de Immanuëlkerk willen komen met een zo breed mogelijk gedragen plan.

Geplaatst in .