ds. P. Ravensbergen (Wilnis), Zingend geloven

Het thema van de middagdienst is ‘Vertrouwen’. De voorganger van deze dienst is van geboorte Rijnsburger en thans predikant van de PKN-gemeente Ontmoetingskerk in Wilnis (U). Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Mare Canto uit Katwijk o.l.v. Henny Mugge, die tevens ook het koor met piano begeleidt. Op gitaar Arie van der Boon en de samenzang wordt begeleid op orgel door Ronald van Delft. Mare Canto telt 24 koorleden en bestaat reeds 30 jaar en men zingt uitsluitend Christelijke liederen. De naam Mare Canto vertaalt zich vrij in: zingen bij de zee en zingen met een boodschap. Regelmatig treden zij op in verzorgingstehuizen, korenfestivals en verlenen hun medewerking aan kerkdiensten. Van harte welkom!

Collecten: 1. KIA Noodhulp Ethiopië. 2. Administratie & beheer. 3. Missionair werk en kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep.

 

Dit bericht wordt gearchiveerd op Sunday 24th March 2019 om 9:33pm

Geplaatst in .