ds. A. Meek en Bep Zuyderduyn, doopdienst

Luuk Lasander zal gedoopt worden. De dienst zal rondom Handelingen 27 cirkelen, waarin Paulus schipbreuk lijdt en langzaam het commando overneemt, tot heil en zegen van allen aan boord. Liederen zullen hieromheen gevouwen worden. En het heeft allemaal met de doop te maken.

Collecten: 1. KiA: Noodhulp Syrie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijke kerk

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Dit bericht wordt gearchiveerd op Thursday 27th June 2019 om 5:32am

Geplaatst in .