DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Het project waar we met de jeugd voor sparen dit jaar is het project Give A Child a Family.

Give A Child a Family is een kinderbeschermingsorganisatie in Zuid Afrika, die zich inzet voor de rechten en het welbevinden van kinderen. Het gaat om kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden en kinderen die door één of beide ouders in de steek zijn gelaten. In dit kerkelijk seizoen zullen diverse acties worden gehouden om geld in te zamelen. We hopen op een mooi eindbedrag!

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

AGENDA

feb
9
do
Verhalenvangers @ Voorhof
feb 9 @ 10:00

Donderdag 9 februari zijn er in De Voorhof twee films te zien van de Verhalenvangers. Eén vertoning vindt ’s avonds plaats. Die begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is men welkom. Daarnaast is er de gebruikelijke ochtendvoorstelling, die om 10.00 uur begint en waarbij de deur vanaf 9.30 uur open staat. Behalve de vertoning van de video zijn ook twee kopjes koffie of thee inbegrepen bij de entreeprijs van € 3,50. De eerste voorstelling gaat over makelaarskantoor De Leeuw. Rond 1951 begon Wim de Leeuw Sr. een administratiekantoor vanuit het woonhuis van zijn moeder aan het Moleneind, waar hij en zijn vrouw inwoonden. Daar bleef het niet bij. Er werden verzekeringen aan toegevoegd en in 1961 kon hij in de krant melden dat hij ook makelaar was. Het gezin was inmiddels verhuisd naar de Rijnsburgerweg, waar later een modern kantoorpand verrees. De vele successen, filialen en activiteiten die het bedrijf vervolgens ontwikkelde komen in de video waarvoor Wim de Leeuw jr. werd geïnterviewd ruimschoots aan de orde.

De avondvoorstelling is aan de firma Bleichrodt gewijd. Op 31 maart 1928 nam Nico Bleichrodt de manufacturenzaak van weduwe G. Vletter over. Eerst gevestigd aan de Vliet, maar toen in 1964 de mogelijkheid van een nieuw winkelcentrum zich aandiende werd de overstap naar De Hoftuin gemaakt. Zoon Hans nam in de loop van de tijd de zaak over, inmiddels is hij gepensioneerd en is het bedrijf uit het winkelcentrum verdwenen. In de video vertelt Hans Bleichrodt over de zaak en over de rol die zijn vader ook buiten het zakenleven speelde.

spreekuur Ds. Vroomans @ Immanuelkerk
feb 9 @ 10:30 – 12:00

Elke donderdagochtend (uitgezonderd de vakantieperioden en feestdagen) is er inloopspreekuur in de Immanuelkerk. U bent van harte welkom om met Ds. Vroomans het gesprek te voeren over wat u op het hart ligt. De koffie staat klaar!
feb
10
vr
ds. J.C. IJzerman – Weeksluiting @ Vlietstede
feb 10 @ 19:00

Organist: J. den Dulk.

feb
11
za
Gebedsgroep Protestantse Kerk Rijnsburg @ Voorhof
feb 11 @ 19:00 – 19:45

Zaterdag 11 februari van 19.00 uur tot 19.45 uur komen we bij elkaar in bovenzaal van De Voorhof om met elkaar te bidden. Deze week zijn we opgeschrikt door de enorme aardbevingen die Turkije en Syrië getroffen hebben, de oorlog in de Oekraïne die nog steeds verder dreigt te escaleren, de vervolgingen van vrouwen en minderheden in Afghanistan en al die andere tragedies in bijvoorbeeld Noord Korea, Jemen en Somalië. We kunnen dan berustend reageren door te zeggen ‘de wereld loopt op zijn eind’. We kunnen ook de handen vouwen en bidden voor de slachtoffers en de vervolgden. Dat zij Gods aanwezigheid in dit alle mogen ervaren. En als je de getuigenissen van Open Doors leest, maar ook van zieken in onze gemeente hoor je dat bidden echt werkt. ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’. Deze week heeft Cees van Rijn de leiding.

feb
12
zo
ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
feb 12 @ 09:00

Na de dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal.

Vanmorgen lezen we, evenals de kinderen, het verhaal van Achab, die de wijngaard van zijn buurman op het oog heeft. We vinden dat verhaal in 1 Koningen 21. We komen in dit verhaal hebzucht tegen en kinderachtige, verwende frustratie; een sluw plan dat over lijken gaat. Was het maar waar dat dit een verhaal van toen en daar was; waar raakt dit aan ons leven?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie en Beheer. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.E. Veerman-van Dijk @ Grote Kerk
feb 12 @ 09:30

Vanmorgen zal de heilige doop worden bediend aan Marte (Martine Cornelia) Blok, dochter van Arnold en Corina Blok-van der Plas, Bonifatiusstraat 10, en zusje van Johan en Jasmijn. Het belooft een feestelijke dienst te worden met als thema: Bouwen op de rots van liefde.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie en Beheer. 3. Ouderenpastoraat.

ds. J.C. IJzerman en Maaike van Egmond – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
feb 12 @ 09:30

Zondagsschool. Groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Een dienst met de tieners van Royal Rock en Friends XL, dat belooft al direct veel goeds! En dan pakken we ook nog eens een spannend thema bij de kop. Als volgelingen van Jezus krijgen we namelijk de opdracht om van anderen te houden als van onszelf. Maar wat betekent het om te houden van jezelf? Wordt dat niet snel erg egocentrisch? En wat als je eigenlijk helemaal niet zo blij bent met jezelf? Op die moeilijke maar belangrijke vragen gaan we een antwoord zoeken.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie en Beheer. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
feb 12 @ 10:30

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal.

Vanmorgen lezen we, evenals de kinderen, het verhaal van Achab, die de wijngaard van zijn buurman op het oog heeft. We vinden dat verhaal in 1 Koningen 21. We komen in dit verhaal hebzucht tegen en kinderachtige, verwende frustratie; een sluw plan dat over lijken gaat. Was het maar waar dat dit een verhaal van toen en daar was; waar raakt dit aan ons leven?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie en Beheer. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.E. Veerman-van Dijk – Studiedienst @ Grote Kerk
feb 12 @ 17:00

We lezen het laatste hoofdstuk uit de Bergrede: Mattheüs 7. De brede en de smalle weg. De afbeelding hiervan staat in vele geheugens gegrift. Maar wat maakt de weg smal, wat maakt de weg breed, en hoe blijven we toch op dat pad, hoe smal het ook is? Het gaat hier om evenwicht: de juiste keuze maken, daar daagt Jezus de mensen toe uit.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Administratie en Beheer. 3. Ouderenpastoraat.