DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Ook tijdens het seizoen 2021 – 2022 sparen onze jeugd en jongeren voor de Stichting Yad L’Ami.

Door het creëren van een veilig jeugdhuis vlak bij de grens met Gaza investeert Yad l’Ami in een veiliger gemeenschap waar een groep jongeren van 13 tot 18 jaar een plaats krijgt om samen te komen. facebook

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

  • Groentje: verwarming
    Het wordt kil in huis, ‘zullen we nú de verwarming aanzetten, of nog even wachten, en dan met een dekentje over je ...

EXTERN NIEUWS

AGENDA

sep
30
vr
ds. A.B. Vroomans – Weeksluiting @ Vlietstede
sep 30 @ 19:00

Organist: F. Borsboom.

okt
2
zo
ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
okt 2 @ 09:00

De eerste zondag van oktober wordt al jarenlang door de PKN bestempeld tot Israëlzondag, een zondag waarop er dus extra aandacht kan worden gegeven aan onze verbondenheid met Israël. Dat levert overigens genoeg discussies op, want bedoelen we hiermee nu het volk, het land, of de staat? Ooit hoorde ik een Palestijns predikant zeggen dat er in de geschiedenis van het jodendom al zoveel vermenging heeft plaatsgevonden dat de ‘Israëliet’ van nu niet meer te vergelijken of te herleiden is tot de Israëliet van vroeger: het DNA is behoorlijk gewijzigd zodat de moderne Israëliet niet zonder meer de opvolger of erfgenaam is van die uit het Oude Testament. Die opmerking was natuurlijk behoorlijk tegen het zere been van zijn Israëlitische gesprekspartner en die van fervente christelijke Israël-aanhangers. Het maakt in elk geval duidelijk dat de verbondenheid waarover onze kerkorde spreekt voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is. In elk geval, deze zondag bewegen we ons op het spoor van Israëls leesrooster en lezen daarom uit Deuteronomium 31, zoals dit weekend ook in de synagoge gebeurt.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. J. IJzerman en Ineke Siezenga – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
okt 2 @ 09:30

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. P. Rozeboom @ Grote Kerk
okt 2 @ 09:30

In deze ochtenddienst willen wij Psalm 122 lezen, hét klassieke Jeruzalem lied! Thema zal zijn: ‘De vrede van Jeruzalem’. Jezus was ooit een pelgrim naar deze stad, die voor drie godsdiensten NB een Centrum is! Laten wij Jezus volgen naar deze stad.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
okt 2 @ 10:30

De eerste zondag van oktober wordt al jarenlang door de PKN bestempeld tot Israëlzondag, een zondag waarop er dus extra aandacht kan worden gegeven aan onze verbondenheid met Israël. Dat levert overigens genoeg discussies op, want bedoelen we hiermee nu het volk, het land, of de staat? Ooit hoorde ik een Palestijns predikant zeggen dat er in de geschiedenis van het jodendom al zoveel vermenging heeft plaatsgevonden dat de ‘Israëliet’ van nu niet meer te vergelijken of te herleiden is tot de Israëliet van vroeger: het DNA is behoorlijk gewijzigd zodat de moderne Israëliet niet zonder meer de opvolger of erfgenaam is van die uit het Oude Testament. Die opmerking was natuurlijk behoorlijk tegen het zere been van zijn Israëlitische gesprekspartner en die van fervente christelijke Israël-aanhangers. Het maakt in elk geval duidelijk dat de verbondenheid waarover onze kerkorde spreekt voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is. In elk geval, deze zondag bewegen we ons op het spoor van Israëls leesrooster en lezen daarom uit Deuteronomium 31, zoals dit weekend ook in de synagoge gebeurt.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.E. Veerman – Studiedienst @ Grote Kerk
okt 2 @ 17:00

Thema: De komst van Christus in de wereld is allesomvattend. Opkomend uit het joodse volk en haar relatie met God opent Hij het evangelie voor alle mensen, voor de heidenen. Onderweg naar Kerst zullen wij in de studiediensten verschillende thema’s met elkaar bestuderen die hier mee samen hangen. Om zo een stapje dichter te komen bij de vraag van Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? Onderweg naar de geboorte…onderweg naar het koninkrijk. Vanmiddag: Onderweg naar de geboorte van Christus: Israël en Christus.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P. Rozeboom en Margreet Rozeboom – Boeketdienst @ Immanuelkerk
okt 2 @ 17:00

Ook in de Boeketdienst zullen we aandacht geven aan de Israëlzondag. Thema is: ‘De dans van Israël’. Het is verbazingwekkend hoe het in de Bijbel over dansen gaat. Het volk van Jezus danst en Hij is in een lied zelfs de HEER van de dans. Waag het mee in deze dienst met Margreet als dienstleider en ds. Piet die graag musiceert met liefst drie zangers en zangeressen en nog drie muzikanten. En met de Sjofar is er ook nog een schitterende verrassing. Kom naar deze bijzondere dienst! Er is weer KidsMission tijdens de boeketdienst. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd: Welkom!

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

RTV Katwijk – Grote Kerk
okt 2 @ 17:00

De dienst van 17.00u in de Grote Kerk wordt uitgezonden op RTV Katwijk.

okt
5
wo
Vrouwengespreksgroep Jong Present @ Immanuelkerk
okt 5 @ 14:30

Na een mooie zomer hopen wij elkaar weer te ontmoeten op woensdag 5 oktober. We beginnen om 14.30 uur in de consistoriezaal van de Immanuëlkerk. Neem als het kan nieuwe vrouwen mee, die zijn van harte welkom. Tot ziens, Willeke Zwaan.