DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Tijdens het seizoen 2018 – 2019 sparen onze jeugd en jongeren voor Stichting Labourward die ten doel heeft de zorg rondom zwangerschap en bevalling in het Central Hospital in Tamale en het Yendi Hospital in Yendi (noord Ghana) te ondersteunen, verbeteren en veiliger te maken.

Rosita’s dagboek NB blader voor- of achteruit via hoofdstukken

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS

 • Genieten van genoeg
  Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine
 • Luierinzamelingsactie
  Zondag 24 maart organiseert “Werkgroep De Ruyter“ in samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeenschap
 • Verslag vorige gemeenteavond
  Een kort verslag van de Gemeentevergadering en Grote Kerkenraad op 29 november en 13 december 2018, die onder andere
 • Mannenevent 2019
  Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft (Fil. 4:13). Wij zijn geïnspireerd geraakt door de
 • Gemeenteavond
  Op 14 maart wordt een gemeenteavond gehouden in de Voorhof, aanvang 20:00 uur. De voorgestelde onderwerpen die op deze
 • Kleine Kerkenraad februari 2019
  Op 21 februari heeft de Kleine kerkenraad weer vergaderd. Aan de orde kwamen onder andere het Vrijwilligerswerk
 • Dienst aan Zee
  Op zondag 10 maart om 19.00 uur en op zondag 14 april om 17.00 uur is er een “Dienst aan Zee” in de Bethelkerk te
 • Zomermarkt 2019
  De Zomermarkt 2019 wordt gehouden op 25 mei 2019 van 9.00 tot 14.00 uur op het schoolplein van de Wilhelminaschool. De
 • Zendingsdag en talentenveiling 2019
  Verbinding, verdieping en gezelligheid Op zaterdag 6 april is er zendingsmiddag – in de Voorhof. Deze middag
 • Praise United Katwijk
  Praise United is een feestelijk projectkoor rondom eenheid, inspiratie, gospelmuziek en ontmoeting. Onder professionele

AGENDA

mrt
24
zo
Ds. P. v.d. Ende, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 09:00

‘God kiest. God redt… Kies jij ook?’ is het thema van het kindernevendienstproject, en met de lezingen wordt het lijdensverhaal gevolgd. Deze zondag gaat het erover dat Jezus voor Pilatus wordt gebracht, vervolgens naar Herodes wordt gestuurd en dan toch weer naar Pilatus, en dan de vrijlating van de beruchte Barabbas. Er worden allerlei keuzes gemaakt en we zien waar dat toe leidt. Keuzes van mensen en keuzes van God. Wat is onze keuze? Overigens zal in de dienst van half elf ouderenpastor Kees Smits in zijn bediening worden gesteld.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Oppas: Lisa de Boer, Carmen Star en Marja Knipscheer.

Ds. A. Haasnoot en André Siezenga , Doopdienst op de 3e zondag 40 dagentijd @ Voorhof
mrt 24 @ 09:30

Thema: ‘Van wie ben je er een?’ Ja, van wie ben je? Een belangrijke vraag in ons dorp. We willen graag weten uit welke familie, welke afkomst je hebt, of waar je ook vandaan komt. Een belangrijke vraag, die je kunt stellen uit nieuwsgierigheid of interesse, maar ook uit liefde met het oog op Gods eeuwigheid. We hopen in deze dienst ook aan Naomi Janneke de Heilige Doop te bedienen. Zij is de tweede dochter van Thomas en Ingeborg van der Kwaak en zusje van Rebecca. Op moment van schrijven ligt Naomi helaas is het ziekenhuis, dus we weten niet met zekerheid of ze in deze dienst gedoopt kan worden. Onze gebeden zijn met haar, haar trotse ouders en grote zus!

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn- 3e zondag 40 dagentijd @ Grote kerk
mrt 24 @ 09:30

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Zondagsschool @ De Voorhof
mrt 24 @ 09:30

Zit je op de basisschool? Dan ben je ook van harte welkom op de zondagsschool! We zijn er elke zondagochtend, behalve in de vakanties. We beginnen in de Ontmoetingsdienst waarin, na het kinderblok, de leiding jullie meeneemt naar de bovenzalen om samen te zingen, te bidden, te knutselen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Wanneer jouw ouders niet naar de dienst in De Voorhof gaan, kun je vanaf 9.10 uur naar de bovenzalen komen. De leiding neemt je dan mee naar de opening in de Ontmoetingsdienst. Contactpersoon: Janneke Buitenhuis jansvrolijk@hotmail.com of 06 – 41 73 59 58.

Ds. P. v.d. Ende, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 10:30

‘God kiest. God redt… Kies jij ook?’ is het thema van het kindernevendienstproject, en met de lezingen wordt het lijdensverhaal gevolgd. Deze zondag gaat het erover dat Jezus voor Pilatus wordt gebracht, vervolgens naar Herodes wordt gestuurd en dan toch weer naar Pilatus, en dan de vrijlating van de beruchte Barabbas. Er worden allerlei keuzes gemaakt en we zien waar dat toe leidt. Keuzes van mensen en keuzes van God. Wat is onze keuze? Overigens zal in de dienst van half elf ouderenpastor Kees Smits in zijn bediening worden gesteld.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Oppas: Elise Tiggelman en Hannah van der Valk.

Ds. I. de Graaf, 3e zondag 40 dagentijd @ Grote kerk
mrt 24 @ 17:00

Studiedienst: De kleine profeten: Habakuk 2

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

Ds. P. v.d. Ende en Chris van Tol, 3e zondag 40 dagentijd @ Immanuelkerk
mrt 24 @ 17:00

In de boeketdienst sluiten we het drieluik over de doop af met een dienst waarin het accent zal liggen op ‘met Christus sterven en opstaan’, een kernaspect van waar het in de doop om gaat, lees bijv. Romeinen 6: 3-5. Muzikaal wordt de dienst opgeluisterd door het koor ‘Living Words’ uit Valkenburg.

Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten.
3. Afdrachten landelijke kerk.

mrt
25
ma
Gebed op de vroege ochtend @ Burg. Meijboomstraat 2
mrt 25 @ 06:00 – 07:00

Gebed om maandag- en donderdagochtend

‘Hoe hebben christenen eeuwenlang hun geloof in de Here Jezus Christus doorgegeven? Hoe houden vervolgde christenen stand? In de kerkgeschiedenisboeken lezen we dat het gezamenlijk gebed daarin een onmisbaar onderdeel is. Ja zeker is gebed thuis ‘in de binnenkamer’ van belang, maar de vroege kerk moest gezamenlijk bidden voordat de Geest werd uitgestort. Tijden veranderen, maar God niet en mensen blijven ook hetzelfde: gezamenlijk gebed is van wezenlijk belang. Wees welkom iedere maandag- en donderdagochtend van 6-7uur in de werkruimte Burg. Meijboomstraat 2. We starten het gebedsuur altijd met enkele liederen (uit het liedboek en de opwekkingsbundel) en daarna gaan we in kleine groepjes uiteen. U mag meebidden hardop, maar ook in stilte meebidden en aanwezig zijn. Contact of informatie ds. Arenda Haasnoot.

jeugdclubs @ Immanuelkerk
mrt 25 @ 19:00 – 20:00