DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Het project waar we met de jeugd voor sparen dit jaar is: Jeugdwerk in Kerken in Noord-Malawi.

U kunt hier meer over lezen in het Decembernummer van LICHT.

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

  • Groentje: natuurverf
    Tijd om de boel op te knappen, binnen en buiten. Soms moet er ook geverfd worden. Nu is verf op terpentinebasis ‘uit’ ...

AGENDA

apr
12
vr
ds. A.E. Veerman-van Dijk – Weeksluiting @ Vlietstede
apr 12 @ 19:00

Organist: R.G. van Delft.

apr
13
za
Gebedsgroep Protestantse Kerk Rijnsburg @ Voorhof
apr 13 @ 19:00 – 19:45

Zaterdag komen we bij elkaar in de bovenzaal van De Voorhof. Van 19.00 tot 19.45 uur. De avond wordt geleid door Robin Sprinkhuizen.

apr
14
zo
ds. J.C. IJzerman @ Immanuelkerk
apr 14 @ 09:00

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Ook een dominee, professioneel Bijbellezer, stuit nog weleens op een tekst die helemaal nieuw voor hem voelt. Dat had ik recent met 2 Timotheüs 2: 1-13. De laatste verzen zijn een schitterend, maar ook wat raadselachtig gedicht, waar onder meer over Christus staat: ‘als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Die verzen intrigeerden mij en daar zullen we ons in deze dienst dan ook verder in verdiepen.

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Maaike van Egmond – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
apr 14 @ 09:30

Zondagsschool: Groep 7&8 zijn welkom in de kerk. Oppas: ja.

Het thema van deze dienst is: ‘Samen bidden’. We zullen drie gedeelten lezen uit het Lucas evangelie, waar de leerlingen leerden bidden, maar waar zij ook zichzelf tegenkwamen. Bidden moet je leren. Om te bidden hebben we de kracht van de opgestane Heer nodig, en elkaar. Want er zijn momenten dat je even niet kunt bidden, en hoe goed is het dan om te weten dat iemand anders voor je bidt of je de woorden aanreikt.

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P. Rozeboom @ Grote Kerk
apr 14 @ 09:30

In Johannes 21: 15–24 staat het bijzondere functioneringsgesprek van Petrus met de Here Jezus na de Opstanding. In al zijn broosheid en disfunctioneren in de loochening van Zijn HEER, spreekt Jezus nu op een wonderlijke wijze met hem. De uitkomst van dit gesprek is ten diepste spectaculair!

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. J.C. IJzerman @ Immanuelkerk
apr 14 @ 10:30

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Ook een dominee, professioneel Bijbellezer, stuit nog weleens op een tekst die helemaal nieuw voor hem voelt. Dat had ik recent met 2 Timotheüs 2: 1-13. De laatste verzen zijn een schitterend, maar ook wat raadselachtig gedicht, waar onder meer over Christus staat: ‘als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Die verzen intrigeerden mij en daar zullen we ons in deze dienst dan ook verder in verdiepen.

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.B. Vroomans – Studiedienst @ Grote Kerk
apr 14 @ 17:00

Thema: Unio Mystica – Verbondenheid met Christus als bron van herschepping.

Vanmiddag mag ik voorgaan in de studiedienst en dat wel met een onderwerp wat dicht op mijn hart ligt. Ik ben opgegroeid in een gemeente waar met woorden als spiritualiteit en mystiek welig gestrooid werd. Voor mij werden dat woorden die rijmden op vaagheid, nietsigheid en ‘we snappen er niks van’. Waarbij men vooral, bij het spreken van deze woorden, de ogen gesloten diende te houden en ze slechts fluisterend diende uit te spreken. Ik vrees dat het waar is dat dit woorden zijn die gebruikt kunnen worden om een bepaalde leegte te verhullen. Tegelijk zijn het ook woorden die uit het hart van de traditie komen… waar ze juist veel betekenen: ze verwijzen naar het mysterie van het kruis. Komende zondag staan we stil bij de Unio Mystica. Wat zoveel betekent als: de verborgen eenheid in Christus. Het is juist die eenheid die ons vergeving, verzoening en eeuwigheidsleven brengt. Hoe zouden wij door Christus gered kunnen worden als wij met Hem geen lichaam vormen? Het is juist die eenheid waar onze herschepping als mens en als kerk begint… en ook eindigt. Het woord mystiek geeft aan dat er iets verborgens in zit. Wat in de orthodoxe kerkgeschiedenis altijd betekent: het diepste van Gods liefde voor ons kunnen wij niet doorzien. Maar tegelijk betekent het: in Christus wordt het ons, naar menselijke maatstaven, wel geopenbaard. Ik zal de woorden niet fluisterend en met gesloten ogen uitspreken zogezegd… maar we gaan met elkaar op zoektocht… samen met Paulus naar alle waarschijnlijkheid… Het is overigens een groot feest om deze diensten samen met collega IJzerman te mogen voorbereiden!

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P. Rozeboom en Esther van Rijn – Boeketdienst @ Immanuelkerk
apr 14 @ 17:00

Thema: het ABC van het geloof: de G van Genade. Muzikale medewerking: Romans Twelve.

Collecten: 1. Diaconie (Give a child a family). 2. Boeketdiensten. 3. Ouderenpastoraat.

apr
17
wo
Samen Bidden @ Huize Plexat
apr 17 @ 07:30 – 08:15

De eerste en derde woensdagochtend van de maand van 07.30 tot 8.15 uur bidden we in huize Plexat in de stilte om eenheid en zoveel meer wat onze aandacht vraagt. 20 september bidden we dus weer. Welkom, Brouwerstraat 45A (maar achterom via de Johannes Poststraat werkt heel goed!), ds. Piet Rozeboom.