DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Het project waar we met de jeugd voor sparen dit jaar is het project Give A Child a Family.

Give A Child a Family is een kinderbeschermingsorganisatie in Zuid Afrika, die zich inzet voor de rechten en het welbevinden van kinderen. Het gaat om kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden en kinderen die door één of beide ouders in de steek zijn gelaten. In dit kerkelijk seizoen zullen diverse acties worden gehouden om geld in te zamelen. We hopen op een mooi eindbedrag!

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

 • Beleidsplan 2022-2026 beschikbaar
  Op 24 november 2022 is tijdens de Gemeentevergadering het Beleidsplan 2022-2026 toegelicht, zijn vragen beantwoord en
 • Kerstkaartenactie
  In de komende maanden zal er op allerlei manieren geld ingezameld worden voor het project van de jeugd: Give a child a
 • Inschrijven HB-bijbelstudiereis
  Op zondag 18 december kunnen jullie je opgeven voor de reis van 2023. Deze vindt plaats van 15 tot 28 juli 2023 en gaat
 • Zomermarkt
  Na jaren trouwe dienst heeft de zomermarktcommissie besloten er mee te stoppen. (Bedankt voor alles!) Omdat wij het
 • Kerstfeest met peuters
  Woensdag 14 december is er in De Voorhof een kerstviering voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is de bedoeling dat er
 • Kerstwandeling
  Op zaterdag 10 december is er in de Kleipetten de Kerstwandeling voor het hele dorp. De start is tussen 18.30 en 19.15
 • Welkom in de kerk!
  “Goedemorgen, welkom in de kerk, ik wens u een fijne dienst.” Is dat wel eens tegen u gezegd? Elke zondagochtend worden
 • Kerst Connect Diner – Kokers gezocht!
  Dit jaar organiseert Connect eindelijk weer een Walking Diner! De jongeren zullen in groepjes aan tafel gaan bij

GROENTJE

 • Groentje: ventileren
  Nu het kouder wordt is ventileren van de woning een dilemma: móét je ventileren? Dan komt er ook kou in huis! Maar ...

EXTERN NIEUWS

AGENDA

dec
11
zo
ds. J. IJzerman @ Immanuelkerk
dec 11 @ 09:00

I.v.m. met het vervangen van de ramen van de Immanuëlkerk is zondag, zaal 1 niet beschikbaar voor koffiedrinken na deze dienst, dat komt dus te vervallen.

De derde zondag van Advent wordt in de traditie ook wel zondag ‘Gaudete’ genoemd. Dat is Latijn voor ‘verheugt u!’, naar aanleiding van Filippenzen 4: 4. Wij lezen in deze dienst verder in Lucas 1. Daarin komen we twee vrouwen tegen die ook alle reden hebben om verheugd te zijn. Elisabeth en Maria zijn beide door Gods wonderbaarlijke ingrijpen zwanger geworden. En ze hebben allebei de belofte gekregen dat hun kinderen een rol zullen spelen in Gods reddingsplan voor deze wereld. De aanstaande moeders delen hun blijdschap met elkaar en met God, in woord en lied. Het is haast alsof ze samen een mini-kerkje vormen. Als kerk van 2000 jaar later sluiten wij ons bij deze vrouwen aan.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
dec 11 @ 09:30

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Voor-uitzien. Nu kerstmis met rasse schreden dichterbij komt, maken we onze kamer schoon, maken een plekje voor de kerstboom, zetten een kerststal en kaarsjes neer. Maar hoe zit het met onze innerlijke kamer? Met ons hart? Is ons hart er klaar voor om Jezus te ontvangen? In de ontmoetingsdienst gaan we nadenken over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, die samen een grote rol spelen in de komst van de Messias. Hoe maakten zij ruimte voor Hem?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. G.F. Smaling @ Grote Kerk
dec 11 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. J. IJzerman @ Immanuelkerk
dec 11 @ 10:30

Na de dienst is er koffiedrinken.

De derde zondag van Advent wordt in de traditie ook wel zondag ‘Gaudete’ genoemd. Dat is Latijn voor ‘verheugt u!’, naar aanleiding van Filippenzen 4: 4. Wij lezen in deze dienst verder in Lucas 1. Daarin komen we twee vrouwen tegen die ook alle reden hebben om verheugd te zijn. Elisabeth en Maria zijn beide door Gods wonderbaarlijke ingrijpen zwanger geworden. En ze hebben allebei de belofte gekregen dat hun kinderen een rol zullen spelen in Gods reddingsplan voor deze wereld. De aanstaande moeders delen hun blijdschap met elkaar en met God, in woord en lied. Het is haast alsof ze samen een mini-kerkje vormen. Als kerk van 2000 jaar later sluiten wij ons bij deze vrouwen aan. En in deze dienst is er nog eens extra reden tot blijdschap, omdat we drie kinderen mogen dopen: Lynn de Koning, dochter van Jasper en Anneloes, Berkenpad 11 XK; Suze Haasbroek, dochter van Willem en Joyce, Kerkstraat 8 CZ; en Rosalie Gorree, dochter van Janine en Lorenzo, Noordeinde 52 LM.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans – Jeugdboeketdienst @ Immanuelkerk
dec 11 @ 17:00

Deze zondag is er Kids Mission, voor alle kinderen tot 12 jaar!

In de vroege kerk was de volgorde van de dienst heel eenvoudig: eerst ging je met elkaar eten en vervolgens kwam er ‘de toespraak’, vervolgens het zingen en daarna het bidden…en klaar! Van tevoren werd zo’n dienst ook niet voorbereid; met elkaar maakte je die dienst…zoals de Geest van God ingaf. Nu gaan wij dat met elkaar doen tijdens de jeugdboeketdienst. We beginnen met een korte start en introductie. Vervolgens zijn er verschillende workshops waaruit je kan kiezen: 1. Bidden (geleid door ds. Vroomans) 2. Bijbel en ons leven (geleid door Shosannah Vroomans 3. Muziek en geloof (geleid door de Pietband) 4. Actief geloven. Na de workshops brengen we dit bij elkaar centraal in de kerk. Altijd een dienst willen meemaken die echt zo gaat als dat jij dat wilde? Altijd een korte preek gewild? Alleen maar leuke liedjes die je zelf uitkiest? Kom dan komende zondagmiddag naar de boeketdienst en neem gerust iemand mee.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.E. Veerman-van Dijk – Zingend Gelovendienst @ Grote Kerk
dec 11 @ 17:00

Op de derde adventszondag hopen we met elkaar een prachtige muzikale Zingend Geloven dienst te beleven. Het thema is: ‘De sterre gaat stralen’. Wijzen uit het oosten hadden een ster zien schijnen en hadden er een lange reis voor over. Hiermee kwam een oude profetie in vervulling. Door Jezus is Gods liefde zichtbaar geworden voor alle volken. Mannenkoor Jubilate, o.l.v. Aldert Fuldner, verleent haar medewerking aan deze dienst en met de samenzang van adventsliederen zal het weer een feest worden!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ruben Verheij; St. Hungry for life.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

RTV Katwijk – Grote Kerk
dec 11 @ 17:00

De dienst van 17u in de Grote Kerk wordt uitgezonden op RTV Katwijk.

dec
13
di
Bijbelstudiemiddag @ Immanuelkerk
dec 13 @ 13:45

We gaan met elkaar de 2e brief van Petrus lezen. Dat is overigens ook de laatste keer van 2022. In 2023 hopen we elkaar weer op 10 januari te ontmoeten (elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand).