Actie Kerkbalans 2020

GEEF VOOR JE KERK . . . OMDAT JE GEEFT OM JE KERK!

DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Tijdens het seizoen 2019 – 2020 sparen onze jeugd en jongeren voor de Stichting Manneka.

Manneka zet zich in voor de bevolking van Liberia op het gebied van kinder- en jeugdwerk, ouderenzorg en het aanleggen en onderhouden van waterputten en latrines. Volg Manneka via Facebook/manneka.org.

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

  • Groentje: milieucrisis (5)
    In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid ...

EXTERN NIEUWS

AGENDA

feb
22
za
Gemeente gebedsgroep @ zaal 7 in De Voorhof
feb 22 @ 19:00 – 19:45
Gebed is spreken met God, daaraan vooraf gaat dat God tot jou spreekt door Zijn woord, dat Hij jou lief heeft, Zijn kostbaarste bezit voor jou overgaf en dan mag je Hem daarop antwoorden. Ps. 62:6 zegt: “Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht”. Hij legt het verlangen in je hart Hem te zoeken en te danken voor de woorden die Hij tegen je zegt als je de bijbel leest. Dan helpt Ps. 62: 9 je als daar staat: “Stort je hart uit voor Zijn aangezicht”, en er is ook heel veel te vragen! Bidden brengt je dichter bij God en ook bij elkaar als je samen bidt. Tot zaterdag. Kom ook.
feb
23
zo
ds. J. Verlinde, Axel @ Immanuelkerk
feb 23 @ 09:00

Na de dienst is er koffiedrinken in de Grote Zaal.

Oppas: Lisette Kabelaar, Petricia Rietbroek en Monique de Boer.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

dhr. J. Baan en Marjon van Tol – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
feb 23 @ 09:30

In deze dienst gaat predikant-in-opleiding Jeroen Baan voor. Voor zijn eigen leerproces zou hij het fijn vinden om met een aantal gemeenteleden door te praten over de dienst. Deze nabespreking is gewoon in De Voorhof, aansluitend op de dienst en wordt geleid door dienstleider Marjon van Tol. Van harte daarvoor uitgenodigd! (Tijdens de koffie.)

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. T. Noort, IJsselmuiden @ Grote Kerk
feb 23 @ 09:30

Het thema wordt: ‘Hoop doet heilig leven’, n.a.v. 1 Petrus 1: 13-2: 3. De genade van Christus geeft ons hoop, waardoor wij geroepen worden heilig te leven. De hoop die Christus geeft tilt ons op, maakt nieuwe, heilige mensen van ons. In Christus zijn wij heilig, apart gezet. Daarom moeten wij ons ontdoen van schijnheiligheid, van alles wat slecht is.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. J. Verlinde, Axel @ Immanuelkerk
feb 23 @ 10:30

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal.

Oppas: Ria Kraaienoord, Arine van der Meij en Ditta van der Meij.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

Koffie drinken @ De Voorhof
feb 23 @ 11:30

De laatste zondagochtend van de maand is er na de kerkdiensten koffiedrinken in de Voorhof.

ds. J. Maasland, Scheveningen – Studiedienst @ Grote Kerk
feb 23 @ 17:00

Studiedienst: Hoop: Psalm 39 en Romeinen 4: 18-5:5.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. J. Verlinde, Axel en Chris van Tol – Boeketdienst @ Immanuelkerk
feb 23 @ 17:00

In de weken voor Pasen wordt er in de boeketdiensten ingegaan op de zeven kruiswoorden van onze Heer Jezus Christus. Vandaag wordt besproken: ‘Kruiswoorden: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.”’ (Lucas 23: 34.) Muziek o.l.v. Eric de Mooij en band. Er is Kidsmission.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

kidsmission @ Immanuelkerk
feb 23 @ 17:00 – 18:30
feb
24
ma
Avond alpha @ De Wegwijzer
feb 24 @ 18:30 – 21:30
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget]
Connect @ diversen met thuis 't Honk
feb 24 @ 20:00
Oefenavond Laudamus @ Immanuelkerk, zaal 1
feb 24 @ 20:00 – 22:00

Het koor verleent haar medewerking in kerken, verzorgingshuizen en op diverse locaties. Het koor bestaat sinds 1945, dus dit seizoen 75 jaar. De koorleden maken jaarlijks een reisje en gaan ook een dag uit, wat erg gewaardeerd wordt. Het versterkt de saamhorigheid en eenheid van het koor.