DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Het project waar we met de jeugd voor sparen dit jaar is: Jeugdwerk in Kerken in Noord-Malawi.

U kunt hier meer over lezen in het Decembernummer van LICHT.

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

  • Groentje: voorjaar
    Voor de natuur is het voorjaar een moeilijke periode; bloemen moeten in bloei komen om stuifmeel te verspreiden en ...

EXTERN NIEUWS

AGENDA

mei
29
wo
Inloophuis Soelaas @ Voorhof
mei 29 @ 10:00 – 12:00

Iedere woensdag en donderdag zijn de deuren van Soelaas geopend. Van 10 tot 12 uur is de Voorzaal van de Voorhof een warme huiskamer voor iedereen. Koffie en thee staan klaar om een praatje of een spelletje met elkaar te doen. Neem eens iemand mee waarvan je weet dat hij of zij veel alleen is. Alle leeftijden zijn welkom.

Voedselproject dak- en thuislozen @ Stadsbouwhuis in Leiden
mei 29 @ 19:00 – 19:45

Contactpersonen

Jonneke Steenvoorden: 06-28762363 / m.j.steenvoorden@gmail.com
Annemieke Dolle: 06-14744918 / righarts@hotmail.com
Annet van der Plas: 06-57548965 / avanderplas000@ziggo.nl
Iris Zomer: 06-15117701 / iriszomer92@gmail.com

mei
30
do
Inloophuis Soelaas @ Voorhof
mei 30 @ 10:00 – 12:00

Iedere woensdag en donderdag zijn de deuren van Soelaas geopend. Van 10 tot 12 uur is de Voorzaal van de Voorhof een warme huiskamer voor iedereen. Koffie en thee staan klaar om een praatje of een spelletje met elkaar te doen. Neem eens iemand mee waarvan je weet dat hij of zij veel alleen is. Alle leeftijden zijn welkom.

Spreekuur ds. Vroomans @ Immanuelkerk
mei 30 @ 10:30 – 12:00

Elke donderdagochtend (uitgezonderd de vakantieperioden en feestdagen) is er inloopspreekuur in de Immanuelkerk. U bent van harte welkom om met Ds. Vroomans het gesprek te voeren over wat u op het hart ligt. De koffie staat klaar!

Follow Up @ 't Honk
mei 30 @ 19:45

Follow Up is een jongerengroep voor iedereen van 23 tot 30 jaar die samen met anderen wil nadenken over hoe God, het geloof en de kerk een rol spelen in ons leven. We komen om de week op donderdagavond vanaf 19:45 bij elkaar in ‘t Honk. We gebruiken tijdens de avonden onder andere een boekje, maar geven ook invulling aan de avonden door bijvoorbeeld gastspreker uit te nodigen, een film te kijken, samen te eten of een spel of quiz te doen. Iedereen kan (als je dat wil) hier op een eigen manier aan bijdragen, waardoor we het echt samen met elkaar kunnen doen! Heb je vragen, ideeën of suggesties? Stuur ons dan een bericht op Instagram (@followuprijnsburg) of een e-mail naar followuprijnsburg@hotmail.com.

Gebedsgroep Verontrusten @ Voorhof
mei 30 @ 19:45 – 20:30

Elke donderdagavond bidden we met verontrusten om ruimte binnen onze veelkleurige gemeente onder leiding van Kees van Egmond. Iedere verontruste is van harte welkom!!

mei
31
vr
ds. A.E. Veerman-van Dijk – Weeksluiting @ Vlietstede
mei 31 @ 19:00

Organist: F. Borsboom.

jun
1
za
Gebedsgroep Protestantse Kerk Rijnsburg @ Voorhof
jun 1 @ 19:00 – 19:45

Mozes was met behulp van 2 mannen boven op de berg in gebed, terwijl het hele leger onder leiding van Jozua in gevecht was met de vijand. Zo beleven we deze tijd van gebed. Een paar mensen uit de kerk die deze tijd van gebed invullen door te bidden voor het wel en wee binnen de gemeente. Er staat veel op het spel. Hoe maken we verstandige keuzes als het gaat om de besteding van het vele geld wat God aan de gemeente geeft, hoe kiezen we voor de indeling van veelkleurige kerkdiensten, waar vinden we voldoende ambtsdragers om de vele vrijwilligers te kunnen leiden en te ondersteunen. Hoe zijn we een kerk die de hoop voor het dorp is? Zaterdag komen we weer bij elkaar in de bovenzaal van De Voorhof van 19.00 uur tot 19.45 uur en Robin Sprinkhuizen heeft deze keer de leiding.

jun
2
zo
ds. J.C. IJzerman @ Immanuelkerk
jun 2 @ 09:00

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

In de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni bidden we voor onze broers en zussen die vanwege hun geloof in Jezus worden vervolgd. In deze kerkdienst sluiten we daarop aan. We lezen Romeinen 12: 9–21. Een spervuur aan aanwijzingen van Paulus, waarin we geconfronteerd worden met een van de lastigste kanten van het volgen van Jezus: de opdracht om het goede te zoeken voor hen die jou kwaad doen. Als we deze morgen over die oproep nadenken, doen we dat niet alleen vanuit ons eigen perspectief, maar juist ook vanuit dat van de vervolgde kerk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. TG Erediensten. 3. World Servants.