DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Tijdens het seizoen 2018 – 2019 sparen onze jeugd en jongeren voor Stichting Labourward die ten doel heeft de zorg rondom zwangerschap en bevalling in het Central Hospital in Tamale en het Yendi Hospital in Yendi (noord Ghana) te ondersteunen, verbeteren en veiliger te maken.

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS

AGENDA

dec
16
zo
Ds. J. Tiggelman, Derde Advent @ Immanuelkerk
dec 16 @ 09:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten

Oppas: Marjolein Schoneberg, Martine van Dijk en Meike van Delft.

ds. J.T. de Koning (Alphen a.d. Rijn) en Bep Zuyderduyn, Derde Advent @ Voorhof
dec 16 @ 09:30

Ontmoetingsdienst

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

ds. P.J. v.d. Ende, Derde Advent @ Grote kerk
dec 16 @ 09:30

Op de derde zondag van Advent vervolgen we de lezing uit Lucas 1 en wel de verzen 39-56, ook wel bekend als de lofzang van Maria. Volgens sommige uitleggers ook wel te beschouwen als de lofzang van Elizabeth. Een lied dat inmiddels hoort tot de ‘folklore’ van Kerst, maar goed beschouwd is het bepaald geen ‘onschuldig’ lied! Er zijn voor deze dienst geen dopelingen aangemeld.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten

Zondagsschool @ De Voorhof
dec 16 @ 09:30

Zit je op de basisschool? Dan ben je ook van harte welkom op de zondagsschool! We zijn er elke zondagochtend, behalve in de vakanties. We beginnen in de Ontmoetingsdienst waarin, na het kinderblok, de leiding jullie meeneemt naar de bovenzalen om samen te zingen, te bidden, te knutselen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. Wanneer jouw ouders niet naar de dienst in De Voorhof gaan, kun je vanaf 9.10 uur naar de bovenzalen komen. De leiding neemt je dan mee naar de opening in de Ontmoetingsdienst. Contactpersoon: Janneke Buitenhuis jansvrolijk@hotmail.com of 06 – 41 73 59 58.

Uitzending RTV Katwijk
dec 16 @ 10:00

10.00: Geref. Kerk Katwijk (Vredeskerk)

17.00: PKN Rijnsburg (Laurentiuskerk)

18.30: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg (De Lichtbron)

Ds. J. Tiggelman, Derde Advent @ Immanuelkerk
dec 16 @ 10:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten

Oppas: Martine van Delft en Mariëlle van Iterson.

ds. A. Haasnoot en Wilco Korts, Derde Advent @ Immanuelkerk
dec 16 @ 17:00

Boeketdienst

Vanmiddag het thema: De zeven werken van barmhartigheid: de vreemdelingen herbergen. Een actueel thema. We hebben een vreemdeling in ons midden die een boek heeft geschreven. Benieuwd naar zijn getuigenis? Marc van Starkenburg is muziekleider.

Voor de kleintjes is er crèche.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten

ds. A. Meek, Zingend geloven dienst,- Derde Advent @ Grote kerk
dec 16 @ 17:00

Vanmiddag een Zingend Geloven-dienst. We zingen liederen naar de Kerst toe. Er is geen preek, maar meditatief worden de liederen ingeleid en met elkaar verbonden door de voorganger. Het thema is: ‘Gaandeweg Hem tegemoet’. In een drukke, hectische wereld zijn wij op weg naar het kerstfeest. De geboorte van Christus. Voorafgaand 4 adventsweken om ons voor te bereiden op dit grote feest. Nemen wij de tijd om ons voor te bereiden? Of zijn we alleen maar druk met het gezellig maken in deze donkere dagen? We zingen een aantal liederen over ons verlangen om steeds dichter bij Hem te komen. We gaan op weg Hem tegemoet. Arjan Wouters, een uitblinker vanwege zijn spel op het orgel zal ons muzikaal begeleiden. Allen van harte welkom.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Huisvesting. 3. Instandhouding Erediensten.

CJV @ 't Honk
dec 16 @ 20:00 – 22:00