DAGELIJKS WOORD

UITGELICHT

Tijdens het seizoen 2020 – 2021 sparen onze jeugd en jongeren voor de Stichting Yad L’Ami.

Door het creëren van een veilig jeugdhuis vlak bij de grens met Gaza investeert Yad l’Ami in een veiliger gemeenschap waar een groep jongeren van 13 tot 18 jaar een plaats krijgt om samen te komen. facebook

ONZE GEMEENTE

Onze gemeente staat in de actualiteit van de Reformatie en is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel beschouwen wij als het leidende woord van God.

NIEUWS UIT EIGEN GEMEENTE

GROENTJE

  • Groentje: minder zoet
    Bang van bijen en wespen? Ze zijn niet geïnteresseerd in jou. Ze zijn op zoek naar bloemen vanwege de honing. Als je ...

AGENDA

jun
18
vr
ds. I. de Graaf – Weeksluiting @ Vlietstede
jun 18 @ 19:00

Organist: F. Borsboom.

jun
19
za
Gebedsgroep Protestantse Kerk Rijnsburg @ Voorhof
jun 19 @ 19:00 – 19:45

Doelgroep: iedereen.

Locatie: Bovenzaal in De Voorhof

Contactpersonen: Kees van Egmond / Cees van Rijn

Tel.nr.: 06-24694512 / 071-4022246

E-mail: cbach@telfort.nl / ceesvanrijn1@casema.nl

Zie ook: https://www.protestantsrijnsburg.nl/samen-bidden-in-de-voorhof/

jun
20
zo
ds. A.B. Vroomans @ Immanuelkerk
jun 20 @ 08:45

In deze eerste dienst lezen wij een deel uit het evangelie naar Marcus 4:35-41, en een deel uit het boek Job 30:15-26. De grote vraag waar we bij stil staan is hoe Job omgaat met tegenslag. Wat kunnen wij daarover leren over onze relatie met God? Wat wil God ons met Job vertellen over Hem? Over heiligen en gewone mensen dus.

In deze dienst zal er ook weer kindernevendienst zijn. We zijn blij dat we dat weer kunnen opstarten. Deze zondag is er 1 verteller per dienst, dus 1 groep kindernevendienst. Omdat een aantal vertelsters stopt zijn we hard op zoek naar vrouwen/mannen die dit werk een warm hart toedragen en hun steentje willen bijdragen. Graag je reactie naar kindernevendienstrijnsburg@gmail.com.

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen (met samenzang) @ Grote Kerk
jun 20 @ 09:30

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende en Marjon van Tol – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
jun 20 @ 09:30

In deze dienst willen we het hebben over ‘Ontspannen “zijn” op de plek waar God je wilt hebben’. Misschien herken je het gevoel dat je eigenlijk meer zou moeten doen voor God en zijn Koninkrijk, en dat je eigenlijk steeds tekort schiet. Of je bent heel druk bezig voor het Koninkrijk omdat je weet dat het zo belangrijk is. Soms moet je er even bepaald bij worden dat het voor God voldoende is dat je er bent. Gewoon, ontspannen “zijn”! Of is dat toch weer tekort door de bocht? Samen met Marjon van Tol, de dienstleider, denken we over dit thema na. Met daarbij de nodige aandacht voor ‘de wet’. Van harte welkom!

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

RTV Katwijk – Grote Kerk
jun 20 @ 09:30

De dienst van 09.30u in de Grote Kerk wordt uitgezonden op RTV Katwijk.

ds. A.B. Vroomans (met samenzang) – Doopdienst @ Immanuelkerk
jun 20 @ 10:30

In deze tweede dienst mogen wij genieten van het feest van de heilige Doop. Gedoopt zullen worden Nick Rudolf Heemskerk, zoon van Madelon en Alexander Heemskerk; Noa van Iterson, dochter van Nicole en Björn van Iterson, zusje van Zoë; Sem Albertus Hendrikus Daniël Noort, zoon van Sharon en Daniël Noort; Juliëtte Petronella Sophia Van Rijn. dochter van Petra en Ivo van Rijn, zusje van Florian en Thijmen; Noëlle Helena Sophia van Rijn, dochter van Esther en Tim van Rijn; Lucy Marjan Roijers, dochter van Marijke en Vincent Roijers, zusje van Esmee.

Als schriftlezing staat in deze dienst de storm op het meer centraal zoals we die lezen bij de evangelist Markus (4:35-41). Met een preek waarbij veel gebruik gemaakt is van de input van de doopouders: wat betekent de doop nu voor hun? Hoe verhoudt zich dat tot dat geweldige verhaal van de storm op het meer?

In deze dienst zal er ook weer kindernevendienst zijn. We zijn blij dat we dat weer kunnen opstarten. Deze zondag is er 1 verteller per dienst, dus 1 groep kindernevendienst. Omdat een aantal vertelsters stopt zijn we hard op zoek naar vrouwen/mannen die dit werk een warm hart toedragen en hun steentje willen bijdragen. Graag je reactie naar kindernevendienstrijnsburg@gmail.com.

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P. Rozeboom – Studiedienst @ Grote Kerk
jun 20 @ 17:00

Thema: de boekhouding van God, deel 2. Jezus gaat op een bijzondere manier om met geld, Hij stelt dat je er vrienden mee kunt maken. Paulus tracht het ‘hier en nu’ in balans te brengen met het toekomstige. En in het laatste boek van de Bijbel zien we dat de complete staat van baten en lasten van ons leven in een groot boek wordt bijgehouden in de hemelse huishouding!

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende en Cees de Mooij (met samenzang) – Boeketdienst @ Immanuelkerk
jun 20 @ 17:00

Het thema is ‘Vrouwen in de bijbel. Gastvrijheid van een vrouw die tot bekering is gekomen’. Er komen in de bijbel heel veel vrouwen voor, denk aan Esther die genocide op haar volk wist te voorkomen. Jaël die met een tentpin de Kaänitische legeraanvoerder Sisera ombracht. Zondag gaat het over Lydia de purperverkoopster, de zakenvrouw die ondanks haar drukke zaak toch zeer gastvrij was voor Paulus en Timoteüs. Hoeveel ‘inbreuk’ mag jou als zakenvrouw/man het geloof op je dagelijks leven maken, je agenda, je huishouden de winstgevendheid van je bedrijf? Wat mag jouw geloof kosten, zou je kunnen zeggen. Kerntekst is: En de Heer opende haar hart zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. We vragen uw gebed voor de voorbereiding van deze dienst. Muziek, lofprijzing en zang zullen worden door Gerben van Delft en zijn band worden verzorgd.

Collecten: 1. KiA: Noodhulp – Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487